next up previous contents
Next: A Mach kernel Up: A UNIX architekturájának Previous: A UNIX architekturájának

A Mach mikrokernel szerkezete

Ez a rész röviden vázolja a Mach 3 kernel felhasználói számára nyújtott felületét.

A Mach rendszert operációs rendszerek alapjának tervezték. Szélesköru lehetoségekkel rendelkezik a memóriakezelés terén, biztosítja a folyamatonként (Mach terminológiában taszkonként) több végrehajtási pont létrehozásának lehetoségét (angol nevén threadek alkalmazását) és jó folyamatok (taszkok) közti kommunikációs eszközöket nyújt. A Mach alapveto jellemzoi a következok:

A 2.5-ös és korábbi változataiban a Mach rendszert beágyazták a Berkeley UNIX-ba és így biztosították a "hagyományos" (UNIX-szeru) operációs rendszer szolgáltatások jó részét. A 3.0-ás változattól kezdve a Mach már csak alapveto kernel szolgáltatásokat nyújt, nem biztosítja a kernelbe ágyazva a korábbi változatokban megismert szélesköru operációs rendszer szolgáltatásokat (mint például a fájlkezelési operációs rendszer szolgáltatásokat). Itt az operációs rendszer funkcionalitást nem a kernelbe ágyazva, hanem ún. kernelen kívül futó szerverekkel biztosítják.

Természetesen a taszkok kommunikációján kívül vannak más szolgáltatások is, amiket a kernelnek kell biztosítania -- ilyenek például a következok:

Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996