next up previous contents
Next: Taszkok és threadek: Up: A Mach mikrokernel Previous: A Mach mikrokernel

A Mach kernel absztrakciói:

Bár a Mach kernel tervezésekor cél volt a kernel által biztosított absztrakciós eszközök számának csökkentése, nem volt cél az ezen eszközök által biztosított lehetoségek szuken tartása. A legfontosabb kernel absztrakciók a következok:Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996