Next: Az ARPA rétegei Up: Alapfogalmak Previous: Protokollok   Tartalomjegyzék


1.1.5        A hálózati verem

A hálózati verem (vagy elsődleges protokoll) rétegekre oszlik, melyek egymásra épülnek. A verem rétegei között hierarchikus kapcsolat van. A legfelső réteg az, amellyel a felhasználó kommunikál. Igazság szerint több ilyen hálózati verem is létezik, melyeket különböző szervezetek alakítottak ki. A két legelterjedtebb hálózati verem modell az OSI (Open System International) és az ARPA.

Az OSI modellt az International Standard Organization (ISO) határozta meg, és nagyon sokan átvették, mint hivatalos modellt (nem szabvány). Az OSI modell 7 rétegből áll. Az ARPA modellt az Amerikai Védelmi Minisztérium „Advanced Research Project Agency” ügynöksége hozta létre az 1960-as években. Az ARPA csak 4 rétegből áll. Bár az ARPA nem annyira támogatott, mint az OSI,  mégis annak a TCP/IP protokollnak az alapját képezi, amely köré az Internet (és a Linux operációs hálózata) épül.

 

1 . ábra Az OSI és a TCP/IP rétegei

Az Internet és a LINUX szempontjából az ARPA, illetve a belőle kialapított TCP/IP protokoll az egyik leglényegesebb protokoll.


Next: Az ARPA rétegei Up: Alapfogalmak Previous: Protokollok   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.