Függvényváltozók

A PHP lehetővé teszi a függvényváltozók használatát. Ha egy változónevet kerek zárójelek követnek, akkor a PHP megkeresi a változó értékével azonos nevű függvényt, és megpróbálja azt végrehajtani. Ezt többek között visszahívandó (callback) függvények vagy függvénytáblák implementálására használható.

A függvényváltozók nem fognak működni az olyan nyelvi elemekkel, mint például az echo(), unset(), isset(), empty() vagy include() és print().

Példa 13-1. Függvényváltozó példa

<?php
function ize()
{
    echo "Az ize()-ben<br>\n";
}

function bigyo($param = '')
{
    echo "A bigyo()-ban; az argumentum:'$param'.<br>\n";
}

$func = 'ize';
$func();
$func = 'bigyo';
$func('Stex van Boeven');
?>

Lásd még a változó változókat és a function_exists() függvényt.