uksort

(PHP 3>= 3.0.4, PHP 4 )

uksort --  tömböt rendez kulcsai alapján egy felhasználó összehasonlító függvénnyel

Leírás

void uksort ( array array, function cmp_function)

Ez a függvény egy felhasználói függvénnyel átrendezi a tömböt a kulcsok szerint. Akkor használjuk ezt a függvényt, ha a rendezendő tömböt nem szokványos feltétel alapján akarjuk rendezni,

Példa 1. uksort() példa

function cmp ($a, $b) {
    if ($a == $b) return 0;
    return ($a > $b) ? -1 : 1;
}

$a = array (4 => "négy", 3 => "három", 20 => "húsz", 10 => "tíz");

uksort ($a, "cmp");

while (list ($key, $val) = each ($a)) {
    echo "$key: $val\n";
}

Ez a példa a következőt írja ki:

20: húsz
10: tíz
4: négy
3: három

Megjegyzés: A függvény neve helyett egy tömböt is átadhatsz, ami egy objektum referenciát és egy metódus nevet kell tartalmazzon.

Lásd még: usort(), uasort(), sort(), asort(), arsort(), ksort(), natsort() és rsort()!