natsort

(PHP 4 )

natsort --  tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján

Leírás

void natsort ( array array)

Ez a függvény olyan rendező algoritmust valósít meg, amely az alfanumerikus sztringeket úgy rendezi, ahogy azt egy ember tenné. Ezt az eljárást nevezik "natural ordering"-nek - természetes rendezésnek. A sort() függvény reguláris rendezési algortimusa és eközötti különbséget szemlélteti a következő példa:

Példa 1. natsort() példa

<?php
$tomb1 = $tomb2 = array ("img12.png", "img10.png", "img2.png", "img1.png");

sort($tomb1);
echo "Hagyományos rendezés\n";
print_r($tomb1);

natsort($tomb2);
echo "\nTermészetes rendezés\n";
print_r($tomb2);
?>

Ez a példa a következőt írja ki:

Hagyományos rendezés
Array
(
  [0] => img1.png
  [1] => img10.png
  [2] => img12.png
  [3] => img2.png
)

Természetes rendezés
Array
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)
Részletesebb leírásért lásd: Martin Pool Natural Order String Comparison c. oldalát!

Megjegyzés: Az index - érték párosítások megőrzésére inkább az usort($tomb, 'strnatcmp') forma alkalmazása javasolt.

Lásd még: natcasesort(), strnatcmp() és strnatcasecmp()!