natcasesort

(PHP 4 )

natcasesort --  tömböt rendez a "natural order" (természetes sorrend) algoritmus alapján kis-nagybetűk figyelembevétele nélkül

Leírás

void natcasesort ( array array)

Ez a függvény olyan rendező algoritmust valósít meg, amely az alfanumerikus sztringeket úgy rendezi, ahogy azt egy ember tenné. Ezt az eljárást nevezik "natural ordering"-nek - természetes rendezésnek.

A natcasesort() függvény a natsort() olyan változata, amely érzéketlen a kis- és nagybetűk különbségére. Lásd a natsort() függvényt a reguláris és a természetes rendezési algortimusok közötti különbségért!

Részletesebb leírásért lásd: Martin Pool Natural Order String Comparison c. oldalát!

Lásd még: sort(), natsort(), strnatcmp() és strnatcasecmp()!