uasort

(PHP 3>= 3.0.4, PHP 4 )

uasort --  tömböt rendez egy felhasználó összehasonlító függvénnyel megtartva az indextársítást

Leírás

void uasort ( array array, function cmp_function)

Ez a függvény úgy rendez egy tömböt, hogy megtartja az indexek és az értékek közti relációt. Főleg akkor használatos, amikor az asszociatív tömböket rendezzünk, ahol az elemek sorrendje fontos. Az összehasonlítást végző függvényt a felhasználó határozza meg.

Megjegyzés: További példákért lásd a usort() és uksort() példáit, hogyan kell felhasználói függvényeket használni!

Megjegyzés: A függvény neve helyett egy tömböt is átadhatsz, ami egy objektum referenciát és egy metódus nevet kell tartalmazzon.

Lásd még: usort(), uksort(), sort(), asort(), arsort(), ksort() és rsort()!