tanh

(PHP 4 >= 4.1.0)

tanh -- hiperbolikus tangens

Leírás

float tanh ( float arg)

Az arg hiperbolikus tangensét adja vissza, amelyet a sinh(arg)/cosh(arg) kifejezés definiál.

Lásd még: tan(), atanh(), sin() és cos()!