system

(PHP 3, PHP 4 )

system --  Külső programot futtat, és a kimenetet megjeleníti

Leírás

string system ( string command [, int return_var])

A system() függvény olyan, mint C-beli társa, azaz a command paraméterben megadott parancsot futtaja, és kiírja a kimenetet. A return_var paraméterben a parancs visszatérési állapota kerülhet, ha szerepel.

Figyelem

Ha felhasználótól származó adatot kell átadni ennek a függvénynek, akkor előtte használd az escapeshellcmd() függvényt, annak biztosítására, hogy nem tudnak a felhasználók tetszőleges parancsot futtatni.

Megjegyzés: Ezzel a függvénnyel elindított de háttérben futó program kimenetét mindenképpen fájlba vagy valamilyen más kimeneti csatornába kell átirányítani. Ellenkező esetben a PHP várakozni fog addig, amíg a program futása be nem fejeződik.

A system() függvény automatikusan üríteni próbálja a szerver kimeneti pufferét minden kiadott sor után, ha a PHP szerver modulként fut.

Visszaadja a parancs kimenetének utolsó sorát siker esetén, vagy FALSE értéket ha hiba történik.

A passthru() függvény használható arra, hogy a parancs eredménye minden adatfeldolgozás nélkül kiírása kerüljön.

Lásd még: exec(), passthru(), popen(), escapeshellcmd() és a végrehajtó operátor!