exec

(PHP 3, PHP 4 )

exec -- Külső programot futtat

Leírás

string exec ( string command [, string array [, int return_var]])

Az exec() lefuttatja a command-ban megadott parancsot, amely így nem ír ki semmit, csak egyszerűen visszaadja a legutolsó sort, amit a parancs generált. A passthru() függvény használható arra, hogy a parancs eredménye minden adatfeldolgozás nélkül kiírása kerüljön.

Az array paraméter megadásával a program kimenetét a PHP soronként a megadott tömb végéhez fűzi. Ha az átadott tömb már tartalmaz néhány elemet, akkor az exec() a benne lévő adatok után fűzi a sorokat. Ha nincs szükség a régi elemekre, akkor az unset() függvénnyel lehet törölni az egész tömböt, az exec() meghívása előtt.

Az array paraméterrel együtt a return_var a futtatott parancs visszatérési állapotát tárolja el.

Figyelem

Ha felhasználótól származó adatot kell átadni ennek a függvénynek, akkor előtte használd az escapeshellcmd() függvényt, annak biztosítására, hogy nem tudnak a felhasználók tetszőleges parancsot futtatni.

Megjegyzés: Ezzel a függvénnyel elindított de háttérben futó program kimenetét mindenképpen fájlba vagy valamilyen más kimeneti csatornába kell átirányítani. Ellenkező esetben a PHP várakozni fog addig, amíg a program futása be nem fejeződik.

Lásd még: system(), passthru(), popen(), escapeshellcmd() és a végrehajtó operátor!