passthru

(PHP 3, PHP 4 )

passthru --  Külső programot futtat, és a kimenetet feldolgozás nélküli jeleníti meg

Leírás

void passthru ( string command [, int return_var])

A passthru() függvény hasonló az exec()-hez, ugyanis a command paraméterben megadott parancsot futtatja. A return_var paraméterben a parancs visszatérési állapota kerül. Ez a függvény használható az exec() vagy a system() helyett, ha a parancs kimenete bináris adat, amit közvetlenül a böngészőnek kell visszaküldeni. Tipikusan például a pbmplus eszközök futtatására használható, amelyek képesek közvetlenül kép visszaadására. A Content-type fejlécet image/gif-re állítva és a pbmplus programot meghívva, az visszaad egy képet, és így olyan PHP programot írhatók, amelyek közvetlenül képeket adnak vissza.

Figyelem

Ha felhasználótól származó adatot kell átadni ennek a függvénynek, akkor előtte használd az escapeshellcmd() függvényt, annak biztosítására, hogy nem tudnak a felhasználók tetszőleges parancsot futtatni.

Megjegyzés: Ezzel a függvénnyel elindított de háttérben futó program kimenetét mindenképpen fájlba vagy valamilyen más kimeneti csatornába kell átirányítani. Ellenkező esetben a PHP várakozni fog addig, amíg a program futása be nem fejeződik.

Lásd még: exec(), system(), popen(), escapeshellcmd() és a végrehajtó operátor!