mt_srand

(PHP 3>= 3.0.6, PHP 4 )

mt_srand --  beállítja a "jobbik" véletlenszám generátor kiinduló értékét

Leírás

void mt_srand ( int seed)

Beállítja a véletlenszám generátor kiinduló értékét seed-re.

// beállítás ezredmásodpercekkel
function make_seed() {
    list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
    return (float) $sec + ((float) $usec * 100000);
}
mt_srand(make_seed());
$randval = mt_rand();

Megjegyzés: PHP 4.2.0 verziótól kezdve nem szükséges a véletlenszám-generátort beállítani a használata előtt.

Lásd még: mt_getrandmax(), srand() és mt_rand()!