srand

(PHP 3, PHP 4 )

srand -- a véletlenszámgenerátor kiinduló értékét állítja be

Leírás

void srand ( int seed)

Beállítja a véletlenszám generátor kiinduló értékét seed-re.

// beállítás ezredmásodpercekkel
function make_seed() {
    list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
    return (float) $sec + ((float) $usec * 100000);
}
srand(make_seed());
$randval = rand();

Megjegyzés: PHP 4.2.0 verziótól kezdve nem szükséges a véletlenszám-generátort beállítani a használata előtt.

Lásd még: rand(), getrandmax() és mt_srand()!