number_format

(PHP 3, PHP 4 )

number_format -- ezres csoportosítással formázza a számot

Leírás

string number_format ( float number [, int decimals [, string dec_point [, string thousands_sep]]])

A number_format() a number paraméter formázott értékével tér vissza. A függvény egy, két vagy négy paramétert fogad el (de hármat nem):

Ha csak egy paraméter van megadva, akkor number törtrész nélkül, de ezresenkénti csoportosítással kerül formázásra. ("," választva el a csoportokat)

Két paraméter esetén a number a decimals-ba megadott számú tizedesre lesz formázva, ponttal (".") a tizedesek előtt és vesszővel (",") választva el a csoportokat.

Négy paraméter esetén a number a decimals-ba megadott számú tizedesre lesz formázva. A tizedesek előtt a dec_point áll a pont (".") helyett, és a thousands_sep választja el a csoprtokat a vessző (",") helyett.

Megjegyzés: A thousands_sep-nak csak az első karakterét használja a függvény. Például ha ize-t adsz meg mint thousands_sep, akkor az 1000 számhoz, akkor number_format() 1i000-t fog visszaadni.

Példa 1. number_format() példa

Példaként, a francia jelölés általában két tizedest tartalmaz, és vesszőt használ (',') a tizedesek elválasztására, és szóközzel (' ') tagolja az egész részt. Ez a következőképpen érhető el:

<?php

  $szam = 1234.56;

  // angol jelölés (alapértelmezés)
  $angol_szam_forma = number_format($szam);
  // 1,234.56

  // francia jelölés
  $francia_szam_forma = number_format($szam, 2, ',', ' ');
  // 1 234,56

  $szam = 1234.5678;

  // angol jelölés ezresek csoportosítása nélkül
  $angol_szam_forma = number_format($szam, 2, '.', '');
  // 1234.57
?>

Lásd még: sprintf(), printf() és sscanf()!