min

(PHP 3, PHP 4 )

min -- megkeresi a legkisebb értéket

Leírás

number min ( number arg1, number arg2 [, ...])

number min ( array numbers)

A min() a paraméterként átadott, számként értelmezett értékek legkisebbjével tér vissza. ha ezek közül valamelyik értéke nem meghatározott, akkor a min() hibát jelez.

Ha az első paraméter tömb típusú, akkor a tömbbeli legkisebb értéket adja vissza. Ha az első paraméter integer, float vagy string típusú, akkor legalább két paraméterrel kell meghívni a függvényt, és az a legkisebb értékű számmal tér vissza. Korlátlan számú paraméterrel hívható meg ez a függvény.

Ha legalább egy összehasonlítandó érték float típusú, akkor mindegyik float-ként lesz kezelve és a visszatérési érték is float lesz. Ha egyik sem float, akkor mindegyik integer-ként lesz kezelve, és a visszatérési érték is integer lesz. Hiba esetén a min() NULL értékkel tér vissza, és E_WARNING szintű hibát generál.

<?php
$a = 4;
$b = 9;
$c = 3;
$arr = array(99, 34, 11);
// Saját hiba ellenőrzéssel elejét lehet venni a lehetséges hibáknak
// (pl. egy változó nincs létrehozva)
if (!$min_value = @min($a, $b, $c)) {
    echo "Nem lehet meghatározni a legkisebb értéket, próbáld újra.";
} else {
    echo "A legkisebb értk: $min_value.";
}
print min($arr);  // 11
?>

Lásd még: max()!