max

(PHP 3, PHP 4 )

max -- megkeresi a legnagyobb értéket

Leírás

mixed max ( mixed arg1, mixed arg2, mixed argn)

A max() a paraméterként átadott, számként értelmezett értékek legnagyobbjával tér vissza.

Ha az első paraméter tömb típusú, akkor a tömbbeli legnagyobb értéket adja vissza. Ha az első paraméter integer, float vagy string típusú, akkor legalább két paraméterrel kell meghívni a függvényt, és az a legnagyobb értékű számmal tér vissza. Korlátlan számú paraméterrel hívható meg ez a függvény.

Ha legalább egy összehasonlítandó érték float típusú, akkor mindegyik float-ként lesz kezelve és a visszatérési érték is float lesz. Ha egyik sem float, akkor mindegyik integer-ként lesz kezelve, és a visszatérési érték is integer lesz.