ImageChar

(PHP 3, PHP 4 )

ImageChar -- Egy karaktert rajzol vízszintesen

Leírás

int imagechar ( int im, int font, int x, int y, string c, int col)

Az ImageChar() függvény megrajzolja a c string első betűjét col színnel az id-vel azonosított képen a betű bal felső sarkát az x,y koordinátához igazítva (a kép bal felső széle a 0, 0 pont). with a color . Ha font értéke 1, 2, 3, 4 vagy 5, egy beépített betűtípus kerül használatra (nagyobb szám nagyobb fontot jelent).

Lásd még az imageloadfont() funkciót.