ImageArc

(PHP 3, PHP 4 )

ImageArc -- Egy ellipszisdarabot rajzol

Leírás

int imagearc ( int im, int cx, int cy, int w, int h, int s, int e, int col)

Az ImageArc() függvény egy ellipszisdarabot rajzol az im-mel azonosított képre cx, cy középponttal (a kép bal felső széle a 0, 0). A w és a h paraméterek az ellipszis szélességét illetve magasságát határozzák meg. Az ellipszisdarab kezdő és végpontját fokban a s és az e adják meg.