ImageLoadFont

(PHP 3, PHP 4 )

ImageLoadFont -- Betölt egy betűkészletet

Leírás

int imageloadfont ( string file)

Az ImageLoadFont() függvény egy felhasználói pixelgrafikus betűkészletet tölt be és a betöltött betűtípus azonosítóját adja vissza. (Ez mindig nagyobb, mint 5, hogy a beépített betűkészletekkel ne ütközzön.)

A font file formátuma jelenleg bináris és gépfüggő. Ez azt jelenti, hogy a betűkészletet azon a gépen kell létrehozni, mint amilyen típusú CPU-n fog futni a PHP, ami a betűkészletet használja.

Táblázat 1. Betűkészletek formátuma

byte pozícióC adattípusleírás
byte 0-3inta betűtípusban levő karakterek száma
byte 4-7int az első karakter kódja (gyakran 32, ez a szóköz kódja)
byte 8-11integy karakter szélessége
byte 12-15integy karakter magassága
byte 16-char tömb, amely az egyes karakterek adatait tartalmazza. Minden karakter egy pontot reprezentál, így az egész tömb hossza (nchars*width*height) byte hosszú.

Lásd még az ImageFontWidth() és a ImageFontHeight() függvényeket!