escapeshellarg

(PHP 4 >= 4.0.3)

escapeshellarg -- Shell paraméterként átadandó karakterláncot állít elő

Leírás

string escapeshellarg ( string arg)

Az escapeshellarg() aposztrófok közé fogja az arg paraméterben átadott szöveget és megkettőzi a benne lévő aposztrófokat, így egy parancsértelmező függvények önálló paramétereként használható karaktersorozatot ad vissza. Ez a függvény használatos a felhasználótól érkező egyedi parancsértelmező függvények paramétereinek biztonságossá alakítására. Ezek a fügvények : az exec(), a system() és a végrehajtó operátor. Jellemző használata:

system("ls ".escapeshellarg($dir));

Lásd még: exec(), popen(), system() és a végrehajtó operátor!