date

(PHP 3, PHP 4 )

date -- Egy időpontstringgel tér vissza

Leírás

string date ( string format [, int timestamp])

Egy stringgel tér vissza, amely a formátumstring szerinti alakban tartalmazza a timestamp dátumot, ennek hiányában az aktuális helyi időt.

Megjegyzés: Az időpont érvényes időpontja tipikusan 1901 Dec. 13. 20:25:54 és 2038. Jan. 19. 03:14:07 közötti időpontot jelent (Greenwich-i időpont szerint) (Ezek a dátumok a legkisebb és a legnagyobb 32-bites egész szám által reprezentált dátumok)

Ha egy karakterlánc által leírt időpontból szeretnél időpontot gyártani, akkor használhatod a strtotime() függvényt. Ráadásul, néhány adatbázisnak van rá függvénye, hogy a belső időpont-ábrázolásukat "unix timestamp"-pé alakítják (a MySQL UNIX_TIMESTAMP függvénye ilyen).

A formátum stringben a következő karakterek lehetnek:

A formátumstringben levő, egyéb karakterek egy az egyben megjelennek. A "Z" betű mindig "0"-val tér vissza, ha a gmdate()-et használjuk.

Példa 1. date() példa

echo (date ("l dS of F Y h:i:s A"));
echo "July 1, 2000 is on a " . date ("l", mktime(0,0,0,7,1,2000));

A felismert karaktereket a formátumstringben backslash-sel tudod megvédeni. Ha a karakter backslash karakter után is speciális jelentéssel bír, akkor a backslash-t is meg kell védeni a kiértékeléstől.

Példa 2. Karakterek megvédése a date() függvényben

echo date("l \\t\h\e jS"); // Valami olyasmit ír ki, hogy 'Saturday the 8th'

A date()-et és a mktime()-ot ügyesen együtt használva információt szerezhetsz múltbeli és jövőbeli időpontokról.

Példa 3. date() és mktime() példa

$tomorrow = mktime (0,0,0,date("m") ,date("d")+1,date("Y"));
$lastmonth = mktime (0,0,0,date("m")-1,date("d"), date("Y"));
$nextyear = mktime (0,0,0,date("m"), date("d"), date("Y")+1);
# ezek mind működnek hónap végén, ill. januárban is. Ha nem hiszed, próbáld ki!

Megjegyzés: Ez sokkal megbízhatóbb, mint az időbélyegekkel számolni (gondolj a téli-nyári időszámításkori átállásokra)

Néhány példa a date() függvény formázására. Figyeld meg, hogy az összes karaktert meg kell védened a kiértékeléstől, nem csupán azokat, amlyeknek már most speciális jelentésük van, ugyanis egy jövőbeli PHP változatban ezek is jelentést kaphatnak. Amikor egy karaktert megvédesz az értelmezéstől, használj aposztrófokat a karakterlánc megadására, hogy pl. a \n újsorokká történő átalakítását megakadályozd.

Példa 4. A date() függvyény formátumstringje

/* Tegyük fel, hogy most March 10th, 2001, 5:16:18 pm van*/
$today = date("F j, Y, g:i a");         // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date("m.d.y");             // 03.10.01
$today = date("j, n, Y");            // 10, 3, 2001
$today = date("Ymd");              // 20010310
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z '); // 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01
$today = date('\M\a \a \h\ó\n\a\p j. \n\a\p\j\a \v\a\n.');  // Ma a hónap 10. napja van
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001
$today = date('H:m:s \m = \h\ó\n\a\p');     // 17:03:17 m = hónap
$today = date("H:i:s");             // 17:16:17

Ha a dátumokat más nyelven szeretnéd megkapni, használd a setlocale() és a strftime() függvényeket.

Lásd még a getlastmod(), gmdate(), mktime(), strftime() és a time() függvényeket.