strftime

(PHP 3, PHP 4 )

strftime --  Helyi időstringet formáz a megadott formátum (és időpont) szerint

Leírás

string strftime ( string format [, int timestamp])

A megadott formátumstringnek megfelelően formázott dátum-stringgel tér vissza, felhasználva a megadott timestamp paramétert, vagy ennek hiányában a helyi időt. Hónap, és napnevek, továbbá más nyelvfüggő stringek az setlocale() függvénnyel beállított értékeknek felelnek meg.

Az alábbi formátumstringeket ismeri fel a függvény:

Megjegyzés: Nem minden formátumstring van meg az összes C könyvtárban, ami azt jelenti, hogy a PHP strftime() függvényében sem lesznek elérhetők.

Példa 1. strftime() példa

setlocale (LC_TIME, "C");
print (strftime ("A finnül "));
setlocale (LC_TIME", "fi_FI");
print (strftime ("%A, franciául "));
setlocale (LC_TIME, "fr_FR");
print (strftime ("%A és magyarul "));
setlocale (LC_TIME, "hu_HU");
print (strftime ("%A.\n"));
Ez a példa akkor működik jól, ha a megfelelő locales beállításokat installálod.

Lásd még setlocale() és mktime() és az Open Group specification of strftime()() függvényeket.