checkdate

(PHP 3, PHP 4 )

checkdate -- Ellenőriz egy időpontot

Leírás

bool checkdate ( int month, int day, int year)

Visszatérési értéke TRUE, ha az argumentumban megadott dátum érvényes, egyébként FALSE. Egy dátum érvénes, ha:

Lásd még a mktime() és a strtotime() függvényt!