current

(PHP 3, PHP 4 )

current -- visszaadja egy tömb aktuális elemét

Leírás

mixed current ( array array)

Minden tömbnek van egy ún. belső mutatója, amely a jelenlegi elemre mutat. A tömbbe beszúrt első elemre van inicializálva.

A current() függvény egyszerűen visszaadja a belső mutató által megjelölt tömbelemet. A mutató soha nem mozdul el erről az elemről. Ha a belső mutató az elemlista vége mögé mutat, akkor current() függvény FALSE-ot ad vissza.

Figyelem

Ha a tömb üres elemeket tartalmaz (0 vagy "" - üres string), akkor ez a függvény az ilyen elemeknél FALSE-ot ad vissza. Ez lehetetlenné teszi annak megállapítását a current() függvénnyel, hogy valóban a lista végére került-e a mutató. Az each() függvénnyel helyesen végig lehet lépkedni egy üres elemeket tartalmazó tömbön.

Lásd még: end(), next(), prev() és reset()!