count

(PHP 3, PHP 4 )

count -- megszámolja az elemeket egy változóban

Leírás

int count ( mixed var)

Visszaadja a var változó elemeinek számát, amely általában array(tömb) típusú (mivel bármi másnak csak egy eleme lehet).

Ha a var változó nem tömb, akkor 1-et ad vissza, kivétel a count(NULL) ami egyenlő 0-val.

Figyelem

A count() 0-val térhet vissza definiálatlan változók esetén és üres tömbök esetén is. Az isset() segítségével lehet megvizsgálni, hogy a változó be van-e állítva.

Olvasd át a kézikönyv Tömbök c. fejezetét a PHP-ban megvalósított tömbök részletes magyarazátáért.

Példa 1. count() példa

$a[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$eredmeny = count ($a);
// $eredmeny == 3

$b[0] = 7;
$b[5] = 9;
$b[10] = 11;
$eredmeny = count ($b);
// $eredmeny == 3;

Megjegyzés: A sizeof() függvény a count() függvény álneve.

Lásd még: is_array(), isset() és strlen()!