each

(PHP 3, PHP 4 )

each --  visszaadja a tömb pillanatnyilag kijelölt elemét és lépteti a belső mutatót

Leírás

array each ( array array)

Az each() visszaadja az array tömb jelenlegi index-érték párját, és előre mozgatja a tömb belső mutatóját. Ez a index-érték pár egy négyelemű tömbben kerül visszaadásra az alábbi kulcsokkal: 0, 1, key, and value, valamint az alábbi elemekkel. 0, 1,key és value. A 0 és a key tartalmazza a tömbelem kulcsát, 1 és value pedig az adatokat.

Ha a belső mutató az elemlista vége mögé mutat, akkor each() függvény FALSE-ot ad vissza.

Példa 1. each() példák

$ize = array ("bob", "fred", "jussi", "jouni", "egon", "marliese");
$bigyo = each ($ize);

$bigyo tartalma most:
Array (
  0 => 0
  1 => 'bob'
  key => 0
  value => 'bob'
)

$ize = array ("Robert" => "Bob", "Seppo" => "Sepi");
$bigyo = each ($ize);

$bigyo tartalma most:
Array (
  0 => Robert
  1 => 'Bob'
  key => Robert
  value => 'Bob'
)

Az each()-et a list()-tel együtt szokás használni tömbök bejárására, mint például a $_POST:

Példa 2. $_POST bejárása each() függvénnyel

echo "POST metódussal elküldött változók:<br>";
reset ($_POST);
while (list ($key, $val) = each ($_POST)) {
  echo "$key => $val<br>";
}

Az each()() függvény lefutása után a belső tömbmutató a tömb következő elemére ugrik, vagy az utolsó elemre, ha a tömb végén áll a mutató. Használd a reset()-et, ha újból végig kell lépkedni a tömbön.

Lásd még: key(), list(), current(), reset(), next(), prev() és foreach()!