cpdf_lineto

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

cpdf_lineto -- Egyenest rajzol

Leírás

void cpdf_lineto ( int pdf document, double x-koor, double y-koor, int mode)

A cpdf_lineto() függvény vonalat rajzol az aktuális pozícióból az (x-koor, y-koor) koordinátájú pontba.

Az utolsó elhagyható paraméter megadja a hosszúsági egységet. Ha ez 0 vagy el van hagyva, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott érték. Egyébként a koordinátákat postcript pontok szerint veszi figyelembe.

Lásd még: cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto().