cpdf_moveto

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

cpdf_moveto -- Beállítja az aktuális pontot

Leírás

void cpdf_moveto ( int pdf document, double x-koor, double y-koor, int mode)

A cpdf_moveto() függvény beállítja az aktuális pozíciót az x-koor és y-koor koordinátájú pontra.

Az utolsó elhagyható paraméter megadja a hosszúsági egységet. Ha ez 0 vagy el van hagyva, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott érték. Egyébként a koordinátákat postcript pontok szerint veszi figyelembe.