cpdf_rmoveto

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 )

cpdf_rmoveto -- Beállítja az aktuális pontot

Leírás

void cpdf_rmoveto ( int pdf document, double x-koor, double y-koor, int mode)

A cpdf_rmoveto() függvény beálítja az aktuális pontot az x-koor és y-koor relatív koordinátájú ponthoz.

Az utolsó elhagyható paraméter megadja a hosszúsági egységet. Ha ez 0 vagy el van hagyva, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott érték. Egyébként a koordinátákat postcript pontok szerint veszi figyelembe.

Lásd még: cpdf_moveto().