array

(unknown)

array --  létrehoz egy tömböt

Leírás

array array ( [mixed ...])

A paramétereként átadott értékekből képzett tömböt ad vissza, az elemekhez az indexük is hozzárendelhető a => operátorral.

Megjegyzés: Az array() nyelvi építőelem tömbök létrehozására, és nem szokványos függvény.

Az "index => érték" szintaxis - egymástól vesszővel elválasztva - meghatároz egy indexet a hozzátartozó értékkel. Az index lehet sztring vagy egész szám is. Ha nincs index megadva, akkor egy automatikusan generált egész szám lesz az elem indexe. (Az automatikus indexelés 0-tól kezdődik.) Ha az index egy egész szám, akkor a következőként generált index az eddigi legnagyobb egész számú indextől eggyel nagyobb szám lesz. Figyelj arra, hogy ha két azonos indexű elemet definiálsz, akkor az utolsó felülírja az elsőt.

A következő példák segítenek megérteni, hogyan lehet kétdimenziós tömböket létrehozni, asszociatív tömbök kulcsait megadni, illetve hogyan lehet helyeket kihagyni és folytatni numerikus indexelést.

Példa 1. array() példa

$gyumolcsok = array (
  "gyümölcsök" => array ("a"=>"narancs", "b"=>"banán", "c"=>"alma"),
  "számok"   => array (1, 2, 3, 4, 5, 6),
  "lyukak"   => array ("első", 5 => "második", "harmadik")
);

Példa 2. Automatikus indexelés az array() "függvénnyel"

$tomb = array( 1, 1, 1, 1, 1, 8=>1, 4=>1, 19, 3=>13);
print_r($tomb);

ezt fogja kiírni:
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)
Figyeld meg, hogy a 3. indexű elemet kétszer definiáltuk, és a végső értéke a 13. A 4. elemet a 8. után hoztuk létre, és a következő elemnek (19-nek) generált index értéke 9, mivel a legnagyobb létező index a tömbben a 8 volt.

Ez a példa egy olyan tömböt hoz létre, amelynek az indexelése 1-től kezdődik.

Példa 3. 1-től indexelt tömb létrehozása array() "függvénnyel"

$elsonegyedev = array(1 => 'Január', 'Február', 'Március');
print_r($elsonegyedev);
ezt írja ki:
Array
(
  [1] => 'Január'
  [2] => 'Február'
  [3] => 'Március'
)

Lásd még: array_pad(), list() és range()!