range

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

range --  egy tartományt lefedő tömböt készít

Leírás

array range ( mixed low, mixed high)

A range() a low és high közé eső elemekből alkotott tömbbel tér vissza. Ha low nagyobb, mint high, akkor a sorozat high-tól indul low felé.

Példa 1. range() példák

foreach(range(0, 9) as $szam) {
    echo $szam;
}
foreach(range('a', 'z') as $betu) {
    echo $betu;
}
foreach(range('z', 'a') as $betu) {
    echo $betu;
}

Megjegyzés: A 4.1.0 verziót megelőzően a range() függvény csak a növekvő egészszámokból álló tömböt tudott generálni. A karakteres tartomány és a csökkenő sorrendű elemek támogatása a 4.1.0 verziótól létezik.

Példa 2. csökkenő és a karakteres tartományok szimulációja

// array_reverse használható arra, hogy megfordítsa a tömböt
foreach(array_reverse(range(0,9)) as $szam) {
  echo $szam;
}

# array_map() és chr() használható arra, hogy számokból karaktereket alkosson
foreach(array_map('chr', range(ord('a'),ord('z'))) as $karakter) {
  echo $karakter;
}

Lásd még a shuffle() függvényt további példákért!