shuffle

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

shuffle -- összekeveri a tömb elemeit

Leírás

void shuffle ( array array)

Ez a függvény véletlenszerűen összekeveri a tömb elemeit. Az srand() függvényt meg kell hívni, hogy inicializálja a véletlenszám-generátort!

Példa 1. shuffle() példa

$numbers = range (1,20);
srand ((float)microtime()*1000000);
shuffle ($numbers);
while (list (, $number) = each ($numbers)) {
    echo "$number ";
}

Lásd még: arsort(), asort(), ksort(), rsort(), sort() és usort()!