array_pad

(PHP 4 )

array_pad --  adott méretűre bővít és tölt fel egy tömböt

Leírás

array array_pad ( array input, int pad_size, mixed pad_value)

Az array_pad() az input tömb pad_size paraméterben megadott méretre bővített másolatát adja vissza, amelyben az új elemeket a pad_value értékkel töltötte fel. Ha a pad_size pozitív szám, akkor a tömb végére kerülnek az új elemek, ha negatív, akkor az elejére. Ha a pad_size abszolút értéke kisebb vagy egyenlő a tömb méretével, akkor az input tömbön nem történik változtatás.

Példa 1. array_pad() példa

$bemenet  = array (12, 10, 9);

$eredmeny = array_pad ($bemenet, 5, 0);
// array (12, 10, 9, 0, 0)

$eredmeny = array_pad ($bemenet, -7, -1);
// array (-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$eredmeny = array_pad ($bemenet, 2, "noop");
// nincs kitöltés