array_search

(PHP 4 >= 4.0.5)

array_search --  adott elemet keres a tömbben és az indexével tér vissza

Leírás

mixed array_search ( mixed needle, array haystack [, bool strict])

Átnézi a haystack tömböt a needle elemet keresve, ha megtalálta, akkor visszaadja az indexét/kulcsát, egyébként FALSE-ot.

Ha a harmadik, strict paraméter értéke TRUE, akkor az array_search() a needle típusát is összeveti a haystack tömb elemeiével.

Megjegyzés: PHP 4.2.0 előtti verziókban hiba esetén az array_search() NULL adott vissza FALSE helyett.

Figyelem

Ez a függvény a logikai típusú FALSE értékkel is visszatérhet, olyan nem logikai típusú értékek mellett, amik szintén FALSE értékként jelenhetnek meg (mint pl. 0 vagy ""). Olvasd el a Logikai típusról szóló részt további információkért. Használd a === operátort a visszatérési érték ellenőrzésére.

Lásd még: array_keys() és in_array()!