in_array

(PHP 4 )

in_array -- TRUE-val tér vissza, ha létezik az érték a tömbben

Leírás

bool in_array ( mixed needle, array haystack [, bool strict])

Átnézi a haystack tömböt a needle elemet keresve, ha megtalálta, akkor TRUE-t ad vissza, egyébként FALSE-ot.

Ha a strict harmadik paraméter értéke TRUE, akkor az in_array() a needle típusát is összeveti a haystack tömb elemeiével.

Megjegyzés: Ha a needle paraméter sztring, akkor az összehasonlítás kis- és nagybetűk különbözőségére érzékeny.

Megjegyzés: A PHP 4.2.0 verziója előtt a needle paraméter nem lehetett tömb.

Példa 1. in_array() példa

$os = array ("Mac", "NT", "Irix", "Linux");
if (in_array ("Irix", $os)) {
  print "Got Irix";
}
if (in_array ("mac", $os)) { 
               
  print "Got mac";
}

A második feltétel nem teljesül, mert az in_array() érzékeny a kis- és nagybetűk különbségére, ezért a program kimenete :
Got Irix

Példa 2. in_array() strict paraméterrel

<?php
$a = array('1.10', 12.4, 1.13);

if (in_array('12.4', $a, TRUE))
  echo "szigorúan '12.4'-ot találtam meg.\n";
if (in_array(1.13, $a, TRUE))
  echo "szigorúan 1.13-ot találtam meg. \n";
?>

Ez a következőt írja ki:
szigorúan 1.13-ot találtam meg.

Példa 3. in_array() with an array as needle

<?php
$a = array(array('p', 'h'), array('p', 'r'), 'o');

if ( in_array(array ('p', 'h'), $a) ){
 echo "'ph'-t megtaláltam.\n";
}
if ( in_array(array ('f', 'i'), $a) ){
 echo "'fi'-t megtaláltam.\n";
}
if ( in_array('o', $a) ){
 echo "'o'-t megtaláltam.\n";
}
?>
Ez a következőt írja ki:
'ph'-t megtaláltam.
'o'-t megtaláltam.

Lásd még: array_search()!