Vezérlési szerkezetek alternatív szintaxisa

A PHP bizonyos vezérlési szerkezeteihez egy alternatív szintaxist is nyújt; név szerint: az if, while, for, foreach, és switch számára. Minden esetben az alternatív szintaxisnál a nyitó kapcsos zárójel helyett kettőspontot (:) kell írni, a záró zárójel helyett pedig a vezérlési szerkezetnek megfelelő endif;, endwhile;, endfor;, endforeach;, vagy endswitch; utasításokat értelemszerűen.

<?php if ($a == 5): ?>
A most éppen 5.
<?php endif; ?>

A fenti példában az "A most éppen 5." egy alternatív szintaxisú if kifejezésbe van ágyazva. A HTML rész csak akkor íródik ki, ha $a egyenlő 5-tel.

Az alternatív szintaxis az else-re és az elseif-re is alkalmazható. Az alábbi példa egy if szerkezet, amiben van elseif és else is alternatív formában:

if ($a == 0.5):
   print "a most fél.";
   print "De vajon kitől?";
elseif ($a == 8):
   print "Nekem nyolc, hogy mennyi az a.";
   print "Úgyis megváltoztatom az értékét.";
   $a++;
else:
   print "Ez így nem vicces, hogy a se nem fél, se nem nyolc";
endif;

Lásd még a while, for, és if szerkezeteket további példák reményében!