elseif

Az elseif, amint azt a neve is sugallja, az if és az else kombinációja. [perlesek figyelem, itt elseif-nek hívják!!!] Az else-hez hasonlóan az if utasítást terjeszti ki, hogy különböző utasításokat hajtson végre abban az esetben, ha az eredeti if kifejezés értéke FALSE lenne. Azonban az else-sel ellentétben csak akkor hajtra végre az alternatív kódrészt, ha az elseif kifejezés TRUE. Az alábbi kód például - $a értékétől függően - üdvözli Menő Manót, és Víz Eleket, vagy kiírja, hogy ismeretlen:

if ($a == "Menő Manó") {
   print "Szervusz Menő Manó! Rég láttalak!";
} elseif ($a == 'Víz Elek') { #szimpla idézőjel is használható
   print "Üdv Víz Elek!";
} else {
   print "Szervusz, idegen. Hát téged mi szél hozott ide?";
}

Egy if kifejezést több elseif követhet. Az első olyan elseif kifejezés hajtódik végre (ha van), amely értéke TRUE. A PHP-ban az 'else if' is (különírva) használható és ugyanúgy fog viselkedni, mint az 'elseif' (egybeírva). A szintaktikai jelentés 'kicsit' eltérő (ha ismered a C-t, nos ez pont úgy működik) de végülis ugyanaz lesz a végeredmény.

Az elseif ág csak akkor hajtódik végre, ha az őt megelőző if kifejezés, és az összes köztes elseif kifejezések FALSE értékűek, de az adott elseif kifejezése TRUE.