while

A while ciklusok a PHP legegyszerűbb ciklusai. Éppen úgy viselkednek, mint a C nyelvbeli megfelelőik. A while általános szintaxisa:

while (kifejezés) utasítás

A while utasítás jelentése egyszerű. Azt mondja a PHP-nek, hogy mindaddig ismételje az utasítás(ok) végrehajtását, amíg a while kifejezés TRUE. Iterációnak nevezzük azt, amikor a PHP egyszer végrehajtja az utasítást/utasításblokkot egy ciklus részeként. A kifejezés értéke a ciklus kezdetekor értékelődik ki, tehát még ha az utasításblokk belsejében hamissá is válik a feltétel, a blokk végrehajtása akkor sem áll meg, csak az iteráció végén [feltéve ha közben megint meg nem változik a feltétel]. Amikor a while kifejezés értéke már az első vizsgálatkor FALSE, akkor az utasítás(blokk) egyszer sem kerül végrehajtásra.

Az if szerkezethez hasonlóan több utasítást csoportosítani lehet a while ciklusban kapcsos zárójelekkel, vagy az alternatív szintaxis használatával:

while (kifejezés): utasítás ... endwhile;

Az alábbi példák ugyanazt csinálják - 1-től 10-ig kiírják a számokat:

/* 1. variáció */

$i = 1;
while ($i <= 10) {
  print $i++; /* a kiírt érték $i, csak
          utána növelünk
          (post-inkrementáció) */
}

/* 2. variáció */

$i = 1;
while ($i <= 10):
  print $i;
  $i++;
endwhile;