9. fejezet: SZÓTÁR g - i

 

G ( H I )

 

gateway: A TOP hálózatok egyik fizikai eszköze az összekötetések megvalósítására. Átjárókat (gateway) akkor használnak, ha olyan hálózathoz csatlakoznak, amely felépítése nem követi az OSI modellt.

 

gopher: A hálózaton való hierarchikus keresésre jó példa a Gopher. Tipikus gopher példa egy könyvtárban való keresés, pl. adott könyv címe alapján. A gopher szerverek többnyire könnyen kezelhető menürendszert adnak a kezünkbe, onnan lehet menüszinteken keresztül az információt megkeresni. Előfordulhat, hogy a gopher adatbázisa több gépen helyezkedik el, ekkor a gopher program automatikusan kapcsolja azt a gépet, amely a kért információt tartalmazza.

 

Grafikus karakterek: a megjeleníthető, látható, nyomtatható karakterek

 

GYIK = FAQ

 

 

H ( G I )

 

hálózati kapcsoló pontok (internal network switching node): szokásos neve még IMP (Interface Message Processor), azaz interfész üzenet feldolgozó. Az IMP-ek vagy a hoszt részei (pl. hálózati kártya és a programja) de sokszor valójában speciális számítógépek, amelyek a vonalak kapcsolását végzik, az a bemenetükre jutó adatot valamelyik meghatározott kimenetre kapcsolják (pl. routerek, hálózati átjárók).

 

hálózati réteg (network layer): lényegében a kommunikációs alhálózatok működését vezérli. Nagyobb hálózatok esetén a keretek vevőtől a célba juttatása elvileg több útvonalon is lehetséges, feladat a bizonyos szempontból optimális útvonalnak a kiválasztása. Ez a tevékenység az útvonalválasztás (routing), és több megoldása lehetséges:

Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való tartózkodása okozta torlódást, valamint különböző (heterogén) hálózatok összekapcsolását.

 

handover: Cellás mobil rádiótelefonoknál előfordulhat, hogy éppen a folyamatban lévő beszélgetés közben lép át a felhasználó egy cellahatárt. A modern rendszerek gondoskodnak arról, hogy ilyenkor az összeköttetés ne szakadjon félbe. A hívást átkapcsolják a következő cella egy csatornájára. Ennek feltétele, hogy a fogadó cella rendelkezzen kiosztható beszédcsatornával. Ezt a váltást handovernek vagy handoffnak nevezzük.

 

háromutas kézfogás: Az összeköttetés létesítése során a felek tetszőleges, véletlen-számként választott kezdősorszámmal kezdik az adásukat, így kiszűrhető egy korábbi összeköttetésből származó késve érkezett csomag. (Szállítási réteg)

 

HDB3 - High Density Bipolar 3: - Nagy sűrűségű bipoláris 3 - A módszer majdnem az AMI -val azonos, de a kódolásba beépítették a hosszú nulla sorozatok kezelését. Mikor 4 egymás utáni “0” bit következik, az utolsót megváltoztatjuk 000K-ra, ahol K polaritása azonos az előző 1-eshez rendelt polaritással. A két egymás utáni azonos polaritásból a VEVŐ már tudja, hogy a második nem 1-et hanem 0-át jelöl. Így már mindig van hosszabb nulla sorozatoknál is jelváltás, de a jelnek egyenfeszültségű összetevője keletkezne. Ezt is meg lehet oldani, ha a következő 0000 sorozat első B bitjét K bitjével azonos polaritásúnak választjuk. Mikor a VEVŐ egy B bitet vesz, azt hiszi, hogy az 1-hez tartozik, de mikor a K bitet is veszi, a B és K azonos polaritása miatt tudni fogja, hogy azok nullákat jelöltek.    

HDB3 kódolás

 

helyi központ: Bár elvileg a világ összes telefonja egy gigantikus központon keresztül összekapcsolható lenne, a valóságban a központok többszintű hierarchikus rendszerként épülnek fel. Minden előfizető két vezetékkel a hozzá közeli helyi központhoz kapcsolódik.

 

hipermédia: A hipertextben a folyamatos, sorokba rendezett szöveg végigolvasása helyett a kereszthivatkozásokat követve könnyen el lehet menni a szöveg egy más részére, megnézni más információkat, azután visszatérni, folytatni az olvasást, azután megint egy másik bekezdésre ugrani. Ilyen szerkezetűek a Microsoft Windows, illetve a Windows alatt futó programok súgói. Amennyiben a szöveg mellett más objektum is megjelenik, akkor hipermédiáról beszélünk.

 

hipertext: A hierarchikus információszervezés mellett a másik lehetőség az információszervezésre az információk olyan szervezése, amely az egymásra való utalásokon, hivatkozásokon alapul. Erre is van példa az írott médiákban: a lexikonokban szereplő ún. kereszthivatkozások (jelölése ->, jelentése:lásd). Ez a megoldás már rugalmassá teszi az információk közötti kapcsolatok szervezését, de a hagyományos írott anyagokban használata kényelmetlen: a lapokat ide-oda kell forgatni, ott a hivatkozott részt megkeresni, elolvasni, majd visszatérve az eredeti helyre az olvasást folytatni... Ezen okok miatt ez a hálós, egymásra hivatkozó (mutató) módszer csak a számítógépes dokumentumkezelés megjelenésével vált a gyakorlatban kényelmesen használhatóvá, és az ilyen módon kialakított szövegeket hipertext-nek hívjuk.

 

holtpont: Hálózati adatátvitelnél a torlódások legsúlyosabb esete a holtpont. Ez azt jelenti, hogy az egyik IMP valamire vár, ami a másik IMP-től függ, az pedig egy olyan eseményre, amely a rá várakozótól függ. Ebből nincs kiút. Ilyen eset következhet be, ha például mindkét IMP puffere a másik felé irányuló csomagokkal van tele. Ahhoz hogy fogadni tudjon az egyik, ki kellene ürítenie a pufferét, de nem tudja mert a másik azt jelzi, hogy foglalt. Másik irányban is azonos a szituáció. Ezt az esetet hívják közvetlen tárol és továbbít holtpontnak. Ez az eset természetesen nem csak két szomszédos csomópont, hanem egy hálózat egészében vagy egy részében is létrejöhet, ha egyik IMP-nek sincs szabad helye a csomagok fogadására. Ez közvetett tárol és továbbít holtpont. Az ilyen és hasonló holtpontok kialakulásának kiküszöbölésére számos módszert fejlesztettek ki.

host: A domén-névnél a kiszolgáló gépre használt kifejezés.

 

host table: Helyi címtáblázat. Az összetartozó IP címeket és hosztcímeket a hosztgép először itt keresi.

 

hostcím: Host address. Szintén a domén-névnél a kiszolgáló gépre használt kifejezés (ua. mint a host).

 

hoszt: Azokat a számítógépeket amelyeket egy számítógépes rendszerben összekötünk hosztoknak (host) nevezzük. Ezt magyarul gazdagépnek hívjuk, itt futnak a felhasználói programok, helyezkednek el az adatbázisok.

 

HTML: A dokumentumok logikai struktúráját a HTML (Hyper Text Markup Language) jelölései segítségével lehet szabályozni. A HTML arra készült, hogy segítségével a dokumentumok szokásos, sorban egymás utáni olvasása helyett, a szövegben elhelyezett kapcsolatok alapján az egész dokumentum könnyebben legyen áttekinthető és elolvasható. Segítségével logikusan szervezett és felépített dokumentumokat lehet készíteni, olyan módon hogy a nyelv alkalmas logikai kapcsolatok létrehozására a dokumentumon belül és dokumentumok között, amit a dokumentum olvasója kezelhet. A dokumentum fogalmát itt általánosabban kell értelmeznünk: ezek objektumok, amelyek lehetnek: szöveg, kép(grafika), hang (zene), de akár mozgókép (film) is.

Ahogy az már az előzőekben látható volt, az ilyen módon szervezett szöveget hypertextnek hívjuk.

A HTML formátumú fájl valójában egy szöveges fájl, szintén szöveges (olvasható) vezérlőkódokkal. Ezek a vezérlőkódok < és > jelek között szerepelnek, és a szöveg megjelenését, formátumát, például a betűk nagyságát, formáját,  stb. jelölik.

A szöveg egyéb dokumentumokra vagy a dokumentum más részeire való hivatkozásokat is tartalmazhat amit a vezérlőkódok segítségével adhatunk meg linkek formájában. Ezek a linkek — amelyek a megjelenítéskor általában kék szinű, aláhúzott szövegekként, vagy kék keretes ikonokként jelennek meg — hypertext alakúvá teszik a dokumentumot. A legtöbbször minden egyes link hivatkozás egy másik HTML oldalra ( Azért ez alól van kivétel.) ami a Világ bármely pontján lehet.

 

HTTP: A HTTP ügyfél-kiszolgáló protokollt hypertext dokumentumok gyors és hatékony megjelenítésére tervezték. A protokoll állapotmentes, vagyis az ügyfélprogram több kérést is küldhet a kiszolgálónak, amely ezeket a kéréseket egymástól teljesen függetlenül kezeli, és minden dokumentum elküldése után le is zárja a kapcsolatot. Ez az állapotmentesség biztosítja, hogy a kiszolgáló mindenki számára egyformán elérhető és gyors.

A HTTP-kapcsolat négy lépése:

Ez az eljárás azt jelenti, hogy a kapcsolat során csak egy dokumentumot lehet átadni, illetve egyetlen feldolgozás megy végbe. Az állapotmentesség miatt a kapcsolatok semmit nem tudnak az előző kérésekről, mivel a kiszolgáló minden dokumentum elküldése után lezárja a kapcsolódást, és minden kérést egyenként, külön-külön kezel.

Ha egy dokumentum több képet vagy grafikát tartalmaz, akkor ezek megjelenítéséhez az ügyfél annyiszor építi fel a kapcsolatot, ahány hivatkozást talál: egyet magának a dokumentumnak, és a többit egyenként a grafikáknak, illetve képeknek.

Azonosításra a felhasználók felől érkező kérésekről a következő információkat tárolja a program:

A kérést küldő gép Internet-címe, ahonnan a kérés érkezett; a dátum és a helyi idő;

a kérés módja (GET, POST);

a kért dokumentum neve;

a kiszolgáló által használt HTTP protokoll verziószáma;

a kapcsolatkérés eredményére utaló kód;

az elküldött dokumentum hossza.

 

hullámhossz multiplexelés: Ha az üvegszálon több eltérő hullámhosszú fényt viszünk át, akkor hullámhossz multiplexelést valósítunk meg, és több csatorna alakítható ki egy üvegszálon. Természetesen ilyenkor a fény be- és kicsatolása fényszűrőkön, prizmákon keresztül valósítható meg.

 

I ( G H )

 

ICMP: Az Internet működését az IMP-k és az átjárók felügyelik olyan módon, hogyha valami gyanús esemény fordul elő, akkor az eseményt az ICMP (Internet Control Message Protocol - internet vezérlőüzenet protokoll) alapján jelentik. Megközelítőleg egy tucat ICMP üzenettípus létezik. Minden üzenettípus IP-csomagba burkolva vándorol a hálózatban. A protokoll az Internet tesztelésére is használható.

 

időosztásos kapcsoló: (time division switch). Az időosztásos kapcsoló az n darab bemeneti vonalat sorban egymás után letapogatja, és egy n (idő)résből álló bemeneti keretet állít össze. Minden egyes rés k bitből áll. Az időosztásos kapcsoló legfontosabb eleme az időréscserélő (time slot interchanger), amely időréseket tartalmazó bemeneti kereteket fogad, és ugyancsak időréseket tartalmazó kimeneti kereteket állít elő.

Időosztásos kapcsoló

 

időréscserélő: (time slot interchanger) Az időosztásos kapcsoló legfontosabb eleme, amely időréseket tartalmazó bemeneti kereteket fogad, és ugyancsak időréseket tartalmazó kimeneti kereteket állít elő.

 

IEC 625: Nagyon sok esetben kell mérőkészülékeket vezérelni, mérési eredményeiket feldolgozni, készülékek együttműködésének biztosításával mérőrendszereket kialakítani. Mivel ilyen esetekben általában laboratóriumon belüli, nem nagy távolságokról van szó, ezért célszerű a párhuzamos adatátvitel előnyeit kihasználni.

Az IEC 625 ajánlásában egy általános célú csatlakozó rendszer leírását specifikálta, amely elsősorban automatikus mérőrendszerek készülékeinek összekapcsolásra szolgál, és biztosítja az összekapcsolt eszközök közötti kommunikációt.

Az IEC 625 ajánlás célkitűzései

· Gyártó független nyitott kommunikációs rendszer

· Eltérő képességű készülékek összekapcsolhatóságának megvalósítása

· Minél egyszerűbb, egységesebb kódrendszer kialakítása

A kommunikáció üzenetek formájában zajlik:

· Interfész üzenetek: a rendszer működését koordinálják

· Készülékfüggő üzenetek: az összekapcsolt berendezések üzemmódját befolyásolják.

Alapvető sajátosságok:

· Kiépíthetőség: maximum 15 készülék, melyek egymástól legfeljebb 20 m-re lehetnek

· Adatátvitel: maximum 1 Mbit/s, az adatkeretek rövidek (10-20 karakter)

· Mechanikai előírások: Speciális 25 pólusú csatlakozó

· Villamos előírások: Meghajtó és vevőáramköröknek a TTL specifikációt kell teljesíteni

Az összekapcsolt készülékek kommunikációs státusza háromféle lehet:

· Beszélő (talker): Egyszerre csak egy beszélő lehet aktív. Beszélő státuszban egy készülék készülékfüggő adatokat továbbíthat a buszon.

· Hallgató (listener): Címzett állapotában egy hallgató készülék készülékfüggő üzeneteket vehet.

· Vezérlő: Gondoskodik a beszélő és hallgató címek kiosztásáról.

Funkcionális előírások:

A buszra kapcsolt rendszer minden elemének funkciójától függően lehet beszélő, illetve hallgató címe mely őt adott minőségében egyértelműen azonosítja. Közös hallgató címe lehet az azonos információkat igénylő berendezéseknek, de beszélő cím csak egyedi lehet. Általában minden mérési összeállítás tartalmaz egy vezérlő készüléket amely koordinálja a kommunikációt.

A rendszer felépítése: A rendszer minden készüléke rendelkezik buszillesztő egységgel a buszrendszer felépítése:

· 8 adatvezeték

· 3 vezérlő vezeték

· 5 kiegészítő vezérlő vezeték

IEC 625 interfész kialakítása

Nézzük meg az egyes jelvezetékek szerepét:

· DIO1..DIO8 (Data I/O): üzentek továbbítása, (cím, program, eredmény, utasítás)

· DAV (Data Valid): a jelforrás jelzi, érvényes adat van a buszon

· NRFD (Not Ready for Data): hallgató jelzi vételkészségét

· NDAC (No Data Accepted): hallgató készülék jelzi az elfogadást

· IFC (Interface Clear): valamennyi készülék alapállapotba állítása

· ATN (Attention): cím, üzenet, címzett parancs, elválasztása a készülékfüggő üzenettől

· SRQ (Service Request): a vezérlőtől kérhető az éppen folyó művelet megszakítása

· REN (Remote Enable): a vezérlő jelzi, hogy üzenete távvezérlésre állít egy készüléket

· EOI (End or Identify): üzenet utolsó elemének jelzése, vagy vezérlő általi lekérdezés

 

IEC 625 interfész handshake

A Paralell Poll (PP) üzemmód lehetővé teszi egy készüléknek, hogy nem beszélő státuszban állapotüzenetet küldjön a vezérlőnek. A Serial Poll (SP) üzemmód lehetővé teszi, hogy SRQ segítségével állapotüzenetet küldjenek a vezérlőnek.

A fenti ábrán látható idődiagramon végigkövethető az adatátvitel handshake folyamata. Mivel a rendszer elemei eltérő sebességűek ezért a buszsebesség a vezérlőjelek segítségével mindig a leglassabb készülékhez igazodik.

 

IMP: Interface Message Processor, azaz interfész üzenet feldolgozó. Az IMP-ek vagy a hoszt részei (pl. hálózati kártya és a programja) de sokszor valójában speciális számítógépek, amelyek a vonalak kapcsolását végzik, az a bemenetükre jutó adatot valamelyik meghatározott kimenetre kapcsolják (pl. routerek, hálózati átjárók).

 

Internet alkalmazási protokollok: Az Internet lényegesebb alkalmazási protokolljai a következők:

 

INTERNIC (Internet Network Information Center): Az Internet központi adminisztrációja. Ez végzi a címtartományok kiosztását.

 

IP: Az Internet hálózati rétege. A hálózati réteg IP protokollja a 80-as években jelent meg. A protokoll összeköttetés mentes. A szállított csomagok a datagramok, amely a forrás hoszt-tól a cél hosztig kerülnek továbbításra, esetleg több hálózaton is keresztül. A hálózati réteg megbízhatatlan összeköttetés mentes szolgálatot biztosít, így az összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani, ami biztosítja a két végállomás közötti megbízható összeköttetést.

Az IP működése a következő: A szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott üzeneteket maximum 64 kbájtos datagramokra tördeli, amelyek az útjuk során esetleg még kisebb darabokra lesznek felvágva. Amikor az összes datagram elérte a célgépet, ott a szállítási réteg ismét összerakja üzenetté. A datagram két részből áll: egy fejrészből és egy szövegrészből. A fejrészben 20 bájt rögzített, és van egy változó hosszúságú opcionális rész is.

IP csomag

IrDA: A lézer és infravörös fényt alkalmazó ADÓ-VEVŐ párok könnyen telepíthetők háztetőkre, a kommunikáció teljesen digitális, a nagyobb távolság áthidalását lehetővé tévő energiakoncentrálás miatt rendkívül jól irányított, amely szinte teljesen védetté teszi az illetéktelen lehallgatás, illetve külső zavarás ellen. Sajnos a láthatósági feltételek miatt az eső, köd. légköri szennyeződések zavarként jelentkeznek. A számítógépes rendszerekben az információátvitel ilyen módja fokozatosan terjed, IrDA néven már szabványos megoldása is létezik.

 


9. fejezet: SZÓTÁR a - c

9. fejezet: SZÓTÁR d - f

9. fejezet: SZÓTÁR k - m

9. fejezet: SZÓTÁR n - p

9. fejezet: SZÓTÁR r - t

9. fejezet: SZÓTÁR u - x


Ábrajegyzék

Bevezetés

1.fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

2.fejezet: Fizikai átviteli jellemzők és módszerek

3.fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek

4.fejezet: Adatkapcsolati protokollok

5.fejezet: Hálózati réteg

6.fejezet: A felsőbb rétegek

7.fejezet: Lokális hálózatok

8.fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

Tárgymutató