Lokális hálózati operációs rendszerek

Az OSI-modell két legalacsonyabb szintjének funkcióit már szabványosították, és a legtöbb LAN összhangban van a három IEEE-szabvány valamelyikével. Bár az adatkapcsolati szint feletti funkciók közös jellemzőit már kidolgozták, de a hálózati és az e fölötti rétegek esetében a szabványok még nem állnak azon a szinten, mint az adatkapcsolati és fizikai rétegek esetén.

LAN-eszközökkel megvalósított fizikai hálózat az állomásai számára általános adatcserére alkalmas kommunikációs szolgáltatást nyújt. Ahhoz azonban, hogy megkapjuk a lokális hálózat valamennyi előnyét, az általános kommunikációs szolgáltatáson túl további funkciókat is meg kell valósítanunk. Ezek a funkciók a hálózat magasabb szintű rétegeihez tartoznak, és ezeket a hálózati operációs rendszerként ismert programrendszer szolgáltatja. A hálózati operációs rendszer egy szoftver, amely a hálózatba kapcsolt eszközökön fut, és feladata az eszközök közötti kommunikációs szolgáltatások biztosítása.

A hálózatba kapcsolás az információk közös kezelését biztosítja, azonban alapvető kérdés a nem közös információk védelme. Ezeket a hálózat részeként működő, beépített védelmi rendszer valósítja meg.

A hálózati eszközök kapcsolatában két megoldási mód lehetséges:

 

Ügyfél-kiszolgáló kapcsolat

Az első esetben van egy kitüntetett, általában a hálózatba kapcsolt gépeknél nagyobb teljesítményű gép (a szerver) amelynek feladata a többi gépről (kliensektől) érkező kérések kiszolgálása. Ezt a kialakítást kliens-szerver, magyarul ügyfél-kiszolgáló modellnek nevezik. Valójában mind a szerver mind a kliens a gépeken futó programok formájában jelennek meg, amelyek a gépek közötti összeköttetést kihasználva végzik a munkájukat. Természetesen az ügyfél-kiszolgáló modellnek több, minőségileg más kialakítása lehetséges, attól függően, hogy egy adott feladat mekkora és milyen részét hajtja végre a kliens- illetve a szerver program.

 

109. ábra: Ügyfél-kiszolgáló modell változatai

Példaként gondoljunk egy szerveren elhelyezett adatbázisban történő keresésre! A legegyszerűbb esetben a kliens gép egy “buta” (dumb) terminál, amely egy együttes adatbeviteli és megjelenítő egység: a billentyűzetén begépelt adatokat átküldi pl. soros vonalon a szerver gépre, az ott futó program ez ily módon begépelt parancsok alapján a keresést végrehajtja, és a keresett rekordokat visszaküldve a soros vonalon a terminál azokat megjeleníti.

Egy lehetőség lehet az is, hogy a kikeresett adatokat a szerver csak “ömlesztve”, nyers formában küldi vissza a kliensnek, ahol a futó programmegfelelő formában megjeleníti. Egy másik esetben a kereső program a kliens gépen fut: a keresés végrehajtásához szükséges adatbázis rekordokat a vonalon a szerver elküldi a kliensnek, az leküldött részen végrehajtja a keresést, majd a továbbiakban leküldött részekkel folytatja.

Egy rendszerben természetesen egynél több szerver is elképzelhető.

 

Egyenrangú kapcsolat

 

Az eszközök összekapcsolhatók a demokrácia szabályai alapján: minden gép egyenrangú, és erőforrásainak egy részét bocsátja a hálózaton keresztül a többi gép számára. Ezek az ún. egyenrangú, vagy peer-to-peer hálózatok. Ilyen hálózatokban is elképzelhetők, hogy az egyik gép csak szerverként működik. Ezt azért fontos megjegyezni, mert nem a gépek információ-szolgáltatásban nyújtott szerepe a döntő, hanem az, hogy az egyenrangúság értelmében bármelyik lehet ügyfél és szolgáltató.

Lokális hálózati operációs rendszerek funkciói

Foglaljuk össze, hogy melyek a hálózati operációs rendszerek által kínált közismertebb funkciók:

Fájl-szerver A nagy kapacitású lemez a legfontosabb erőforrás, amelyet a hálózat megoszthat. A fájl-szerver általában egy számítógép, amely a hálózati kapcsolatán túlmenően a nagy kapacitású merevlemezes meghajtót kezeli. A fájl-szerver teszi lehetővé az állomások számára a tárolt fájlokhoz való hozzáférést. Ez a fájl-megosztás különböző módon valósítható meg. Megtehető könyvtárak alapján, amikor az állomás hozzáférhet egy adott könyvtárhoz és használhatja az ebben a könyvtárban található bármelyik fájlt. Fájl szintű megosztásnál az állomás csak a kijelölt fájlokhoz jogosult hozzáférni. Egyes hálózati operációs rendszerek rendelkeznek rekordlezáró szolgáltatással, és így a program "le tud zárni" egy megadott információt, megakadályozva, hogy bármely más program ehhez hozzáférjen. A jogosultságoknak külön a fájlokhoz és a felhasználókhoz történő hozzárendelésével a hozzáféréseket finoman lehet szabályozni. Ilyen jogosultságok lehetnek a fájlok megnyitásának, módosíthatóságának, írhatóságának, létrehozásának, másolásának, törlésének engedélyezése.

Nyomtatószerver A lokális hálózat egyik előnye, hogy képes megosztani a perifériákat, különösen az olyan drága készülékeket, mint a színes lézer nyomtató és a fényszedő. A nyomtatószerver a hálózat valamennyi állomása számára lehetővé teszi, hogy másik állomáshoz tartozó nyomtatót használjon. A nyomtatási anyag pontosan úgy rendelhető a nyomtatóhoz, mintha a nyomtató közvetlenül a felhasználó saját állomására lenne kötve, valamint rendelkezésre áll egy általános sorban állási szolgáltatás, amivel a nyomtatási anyag még akkor is a nyomtatóhoz rendelhető, amikor a nyomtató foglalt. Erre a megoldásra a nyomtató viszonylagos lassúsága miatt is szükség van.

Elektronikus levelezés Egyes hálózati operációs rendszerek lehetőséget nyújtanak elektronikus postai alkalmazásra: Ez a felhasználónak lehetővé teszi, hogy üzeneteket és dokumentumokat könnyen összeállítson, küldjön, fogadjon és tároljon. Ezen a módon a lokális hálózat átlátszó adatátviteli szolgáltatásával a felhasználók könnyen tudnak egymással kommunikálni. A hálózatba való belépéskor az ilyen rendszer a felhasználónak képes jelezni, hogy levele érkezett-e (ez a hálózat használata közben természetes).

Hálózati névszolgáltatás A hálózat felhasználói és az alkalmazói programok a hálózati nevek alapján kérik a hálózati operációs rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásokat. A hálózati neveket mind a hálózati felhasználók, mind a megosztott erőforrások megjelölésére használják. A hálózati névszolgáltatás a hálózati neveket hálózati címekre fordítja le, hogy a szolgáltatáskérés megvalósításához szükséges üzenetek helyesen legyenek címezhetők. Ilyen módon a hálózat erőforrásaira szimbolikus nevekkel (alias) hivatkozhatunk.

Összekapcsolhatóság Az összekapcsolhatóság egy általános fogalom, ami a lokális hálózaton kívüli kommunikációra utal. A hálózati operációs rendszer az összekapcsolás különböző típusait valósíthatja meg. Például a lokális hálózathoz nem tartozó személyi számítógép számára lehetővé teszi, hogy nagy távolságú távközlési berendezésen, pl. telefonvonalon keresztül hozzáférjen a lokális hálózathoz. Ez az ún. távoli hozzáférés (remote access).

A lokális hálózathoz tartozó állomás számára lehetőséget ad, hogy a hálózat egyik állomása által támogatott osztott kommunikációs szolgáltatás felhasználásával hozzáférjen a hálózathoz nem tartozó számítógéphez. Az osztott kommunikációs szolgáltatással rendelkező állomást néha kommunikációs szervernek nevezik. Az így elért számítógépet közvetlenül vagy távoli kommunikációs berendezésen keresztül kapcsolhatják a lokális hálózathoz.

Két vagy több lokális hálózat összekapcsolásakor a hálózatok lehetnek azonos vagy különböző típusúak. A hálózatok összekapcsolhatók közvetlenül vagy távolsági hálózaton keresztül.

Hálózatszervezés Bár az alacsonyabb rétegek szabványai, mint pl. az IEEE 802-es szabványok, bizonyos mértékig irányítják a hálózatszervezést, nem definiálják azonban azt részletesen, és nem foglalkoznak a magasabb rétegek komplex hálózatszervezésének követelményeivel. A hálózati operációs rendszer általában lehetőséget ad a hálózat elérésére, megbízhatóságára vonatkozó szervezési szolgáltatásokkal, de ezeknek a szolgáltatásoknak pontos természete hálózatról hálózatra változhat. Egyes esetekben a hálózatszervezés csak egyetlen lokális hálózattal foglalkozik. Máskor egy nagyobb szolgáltatás része lehet, amely egy csoport egymással összekötött hálózat és átviteli berendezés szervezésével foglalkozik.

Novell Netware felhasználói ismeretek - Összefoglaló

A hálózati operációs rendszerek illusztrálására, egy rövid összefoglalót adunk az egyik legnépszerűbb ilyen rendszer a Novell cég PC-ken futó Netware 3.12-es operációs rendszeréről.

A PC-s hálózatokban mind a szerverek mind a munkaállomások (kliensek) eltérő teljesítményű IBMPC kompatibilis számítógépek. A munkaállomások általában önmagukban is használhatók és rajtuk a DOS operációs rendszer fut.

A szerver operációs rendszere a nagyobb teljesítményt nyújtó, többfeladatúságot biztosító Netware Operációs Rendszer (NOS), a hálózathoz nagyteljesítményű hálózati kártyával csatlakozik.

A munkaállomás hálózati működését a gépbe helyezett és installált hálózati kártya valamint a DOS alatt futó két program (a hálózati kártyától függő IPX.COM és a DOS-ba beépülő NETX.EXE) biztosítja. A kapcsolati rendszert megvalósító programok rezidensként 40-60 kbájt helyet foglalnak el a munkaállomás memóriájában. Ezért ezen programok helyett ma már inkább a kártyafüggetlenséget biztosító ODI illesztést (IPX-et helyettesíti), illetve a NETX nagy rezidens helyfoglalása miatt a VLM (Virtually Loadable Modul) illesztést használják.

E programok lefuttatása után a szerverrel való kapcsolat már kiépült. Már létezik a fájlszervert jelentő (általában F:) meghajtó, ahol a hálózatba történő be- és kilépést segítő LOGIN, LOGOUT és SLIST programok vannak és ezek már használhatók. A szerverek merevlemezegységei kötetekre (VOLUME) vannak osztva. A köteteken belül az alkönyvtárak ugyanúgy helyezkednek el mint a DOS rendszerben.

Ezért az útvonal megadása a DOS-ban megszokotthoz hasonló, de kiegészül a fájlszerver és a rajta lévő kötetek nevével:

SZERVERNÉV/KÖTET: alkönyvtárak\...\ fájlnév.kit

A DOS szempontjából vizsgálva a dolgokat a kötetekben lévő tetszőleges alkönyvtáraknak adhatunk logikai meghajtó nevet, és attól kezdve az alkönyvtár mint a kinevezett meghajtó gyökérkönyvtára címezhető (hasonlóan a DOS SUBST parancsához). Ez a hozzárendelés a MAP hálózati paranccsal tehető meg, azaz tetszőleges alkönyvtárhoz egy meghajtó-nevet rendelhetünk hozzá, és a továbbiakban a teljes útvonal megadása helyett csupán e meghajtó alatti útvonalat kell megadnunk.

Mivel számos felhasználó osztozik a rendszer erőforrásain ezért biztosítani kell a rendszer egyes részei eléréseinek a védelmét is. Ezen védelmek közül csupán egyik lehetőség az ún. jogok használata. A könyvtárak és az azokban lévő fájlok elérését és kezelését jogokhoz kötik. Ezek a jogok egy 8 elemű kétállapotú [RWCEMFAS] jelölésű vektorral írhatók le. A jelölésben szereplő rövidítések jelentése:  

R(ead)

A felhasználó megnyithatja és olvashat a könyvtárban lévő fájlokból.

W(rite)

A felhasználó megnyithat és írhat a könyvtárban lévő fájlokba.

C(reate)

Joga van a könyvtárban fájlokat létrehozni. Lezárás után W jog kell újraírni!

E(rase)

Joga van a könyvtárat illetve a könyvtárban lévő fájlokból törölni.

M(odify)

A felhasználónak joga van a könyvtár fájljainak attribútumát változtatni.

F(ile Scan)

A felhasználónak joga van keresni a könyvtár fájljai között.

A(ccess Control)

Joga van a kezelői jogokat a könyvtár alkönyvtáraira átörökíteni.

S(upervisory)

Összes jog biztosított, és átadható a felhasználónak.

A használatot biztosító tényleges jogok a felhasználónak adott kezelői jogok, és a könyvtár örökölt jogmaszkjának eredőjéből (ÉS kapcsolatából) adódnak. A rendszergazda minden felhasználónak ad kezelői jogokat és a felhasználók által elérhető könyvtárak jogait is meghatározza. Ezen könyvtárak alatt létrehozott új alkönyvtárak a felettük lévő könyvtár jogait öröklik (örökölt jogmaszk).

Tényleges jogok = kezelői jogok ÉS könyvtár örökölt jogmaszk

Effective rights = Trustee rights & inherited right mask

 A hálózatba történő bejelentkezést és kijelentkezést végző programok:

 SLIST Listázza az elérhető szervereket.

LOGIN [szervernév/] [felhasználónév] Bejelentkezik a megadott szerverre a megadott felhasználói névvel.

LOGOUT [szervernév] Kijelentkezteti a felhasználót a megadott szerverről.

Természetesen ez a rendszer nagyon rövid összefoglalása, bemutatása, részletes ismeretek a [6,7,8] irodalmakban találhatók.

 

A Netware új, 4.x verzója számos újdonságot tartalmaz:

 


Ábrajegyzék

Bevezetés

1.fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

2.fejezet: Fizikai átviteli jellemzők és módszerek

3.fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek

4.fejezet: Adatkapcsolati protokollok

5.fejezet: Hálózati réteg

6.fejezet: A felsőbb rétegek

7.fejezet: Lokális hálózatok: IEEE802-es szabványok, az IEEE802.3 szabvány és az ETHERNET, Vezérjeles sín (vezérjel-busz), Vezérjeles gyűrű, FDDI, a MAP és a TOP, Ellenőrző kérdések

8.fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

9. fejezet: Szótár

Irodalomjegyzék

Tárgymutató