Az IEEE 802.3 szabvány és az ETHERNET

Az Ethernet közeghozzáférésének alapgondolatát már bemutattuk. Mielőtt egy állomás adni akar, belehallgat a csatornába. Ha a kábel foglalt, akkor az állomás addig vár, amíg az üressé nem válik, máskülönben azonnal adni kezd. Ha egy üres kábelen két vagy több állomás egyszerre kezd el adni, ütközés következik be. Minden ütközést szenvedett keretű állomásnak be kell fejeznie adását, ezután véletlenszerű ideig várnia kell, majd az egész eljárást meg kell ismételnie.

Az Ethernet hálózatok átviteli sebessége 10 Mbit/s.(Ma már 100 Mbit/s is lehet!) Ez persze nem jelenti azt, hogy egy Ethernet hálózatnak minden körülmények között ez a maximális átviteli sebessége, hiszen egy ilyen hálózat a lehetséges terhelésének csak mintegy 60 %-án üzemeltethető ésszerűen. Tehát az Ethernet optimális sebessége mintegy 4.5 Mbit/s Ethernet hálózatokban többféle kábeltípus használható:

 

Elnevezés

A kábel fajtája

Jelregenerálás nélküli maximális hossz (m)

10BaseT

árnyékolatlan csavart érpár

100

10Base2

vékony koax kábel

185

10Base5

vastag koax kábel

500

10BaseF

üvegszál

>1000

Vékony koax kábelezés esetén a jelek visszaverődésének megakadályozására a végpontokat a kábel hullámellenállásával megegyező értékű 50 W -os ellenállással kell lezárni. Mivel a számítógépek sorosan fel vannak fűzve a kábelre, a csatlakoztatást oly módon lehet megvalósítani, hogy a koaxiális kábelt egyszerűen kettévágják a két végére ún. BNC csatlakozót szerelnek, és egy ún. T csatolót illesztenek be ez csatlakozik a számítógép hálózati kártyájára.

Az előre kialakított hálózatoknál egy új csatlakozás létesítése egyszerűbb. A felszerelt fali csatlakozásról kell eltávolítani az ún. rövidzáró hurkot és a helyére kötni két darab előre szerelt koaxiális kábelt mindkét végén BNC csatlakozóval, valamint egy T csatlakozás segítségével a számítógéphez illeszteni. Mindkét módszer hátránya, hogy a számítógép-hálózat működésének néhány percre való felfüggesztését kívánja. Nagy hálózatok esetén, ahol gyakran kell új felhasználót a rendszerhez kapcsolni, vagy a rendszer leállítása nehezen oldható meg ez az eljárás erősen megkérdőjelezhető. Továbbá, minél több ilyen csatlakozás van a hálózatban annál valószínűbb, hogy valamelyiknél érintkezési hiba keletkezik. Újabban rendelkezése állnak ún. megszakítás-nélküli csatlakozók is, ám ezek telepítése meglehetősen költséges.

A vastag Ethernet kábel többnyire sárga színű ( bár ezt semmilyen szabvány nem rögzíti), ezért gyakran yellow cable -nek is nevezik. A nagyfrekvenciás jelillesztés miatt a kábel borításán azonos távolságokra felfestett jelzések (gyűrűk) jelzik azokat a pontokat, ahol a kábelhez hozzá lehet csatlakozni. Ezt a kábelezési módszert a magasabb költségek, és a különleges szereléstechnikája miatt ( pl.: az ilyen kábelek csak meghatározott íveken hajlíthatók) csak olyan esetekben használják ahol az erősebb külső zavarok miatt szükséges az erősebb árnyékolás (pl.: ipari felhasználás), illetve nagyobb az áthidalandó távolság.

A vastag kábeleknél a számítógép-csatlakoztatás módja az ún. vámpír csatlakozó használata. Az ilyen rendszerű csatlakozás kialakítási módja a következő: a kábelbe egy rendkívül pontos mélységű és szélességű lyukat fúrnak. A lyuknak a rézmagban kell végződnie. Ebbe a lyukba kell becsavarni egy speciális csatlakozót (ez a vámpír csatlakozó) , amelynek végül is ugyanaz a célja mint a T csatlakozónak, csak nem kell elvágni a kábelt. A vámpír csatlakozókat csak a kábel jelölt, meghatározott pontjain lehet elhelyezni.

Ilyenkor a kábelre egy adó-vevőt (transreceiver vagy MAU - Media Attachment Unit) is illeszteni kell, amihez csatlakoztatott kábel köti össze az adó vevőt a számítógépben lévő illesztő kártyával. Az adó-vevőkábel (AUI=Attachment Unit Interface) legfeljebb 50 méter hosszú lehet, és öt különállóan árnyékolt sodrott érpárt tartalmaz. A MAU csatlakozója (Canon DB-15) négy szimmetrikus jeláramkört, tápellátást és földelést szolgáltató vezetéket tartalmaz. A jeláramkörök két jelvezetékből (A és B) és az árnyékolásukból (S) állnak.

AUI kábel bekötése

Áram-kör

Név

MAU-hoz

MAU-tól

Bekötés

Megjegyzés

DO

Data Out

x

 

DOA-3, DOB-10, DOS-11

Adat kimenet

DI

Data In

 

x

DIA-5, DIB-12, DIS-4

Adat bemenet

CO

Control Out

x

 

COA-7, COB-15, COS-8

Vezérlés kimenet

CI

Control In

 

x

CIA-2, CIB-9, CIS-1

Vezérlés bemenet

VP

Voltage Plus

x

 

13

12 Volt

VC

Voltage common

x

 

6

VP másik ága

PG

Protective Ground

x

 

14+fémház

Védőföld (árnyékolás)

 

Ethernet esetén vastag koax kábelhosszúsága max. 500 m, a vékony koaxé 185 m lehet. A hálózat által átfogott távolság növelése érdekében az egyes kábeleket ismétlők (repeater) segítségével össze lehet kötni. Az ismétlő egy fizikai rétegbeli eszköz, amely mindkét irányból veszi, felerősíti és továbbítja a jeleket. A hálózat szemszögéből az ismétlőkkel összekötött kábelszegmensek egyetlen kábelnek tekinthetők (eltekintve az ismétlő okozta plusz késleltetéstől).

Egy rendszer több szegmenset és több ismétlőt tartalmazhat, de nem lehet két olyan adó-vevő, amely 2,5 km-nél távolabbra helyezkedik el egymástól, ill. nem lehet olyan adó-vevő közötti út, amely négynél több ismétlőn halad keresztül.

Csavart érpár alkalmazásakor minden ilyen módon bekötött számítógép lényegében pont-pont kapcsolatot valósít meg az elosztó eszközzel, az UTP több-portos jelismétlővel. Ilyen eszközöknek 8...16 UTP csatlakozásuk van (RJ-11 jelű telefoncsatlakozó) a számítógépek felé, és bemenetükön UTP csatlakozó (ilyen módon fa struktúrájú UTP kábelezés valósítható meg), optikai kábel csatlakozó, BNC, vagy AUI csatlakozó található.

Hálózatépítésnél különféle épületkábelezési megoldás lehetséges. Lehet hogy csak egyetlen kábel kígyózik át az épület szobáin úgy, hogy az állomások a hozzájuk legközelebb eső ponton csatlakoznak rá. Lehetséges egy, az alaptól a tetőig futó gerinckábel alkalmazása, amelyre az egyes emeleteken ismétlők segítségével vízszintes kábelek csatlakoznak. Egyes megvalósításainál a függőleges gerincvezeték vastag, míg a vízszintesek vékony kábelek.

101. ábra: Ethernet hálózat

 

A jelenlegi Ethernet kábelezési technika az üvegszálas (egyre ritkábban koax) gerincvezetéket részesíti előnyben, amelyhez jelismétlőkön (UTP multiport repeater) keresztül csavart érpárokkal csatlakoznak a számítógépek, csillag topológiát formálva. A különféle fizikai kábelezés megfelelő csatlakozás-párokat tartalmazó egységek használatát követeli meg. Ezek lehetnek az üvegszálnál alkalmazott csatlakozók (ST, FC/PC, SMA, SC, FDDI), vékony koax BNC csatlakozója, a vastag koax-nál a AUI csatlakozót használnak, míg csavart érpárnál az RJ-11-es telefoncsatlakozót.

Bármilyen is legyen a közeg a szakadt kábelek, rossz megcsapolások, laza csatlakozók komoly adatátviteli problémákat okoznak. Lelassul a hálózat, sok “hálózati hiba” üzenet jelenik meg a rendszerben. Kinyomozásukra különböző technikákat fejlesztettek ki. Alapvetően egy ismert alakú jelet bocsátanak a kábelre. Ha a jel akadályba vagy a kábel végébe ütközik, akkor visszhang keletkezik, amely a jellel ellenkező irányba terjed. A jel kibocsátási és a visszhang visszaérkezési idejét precízen mérve a visszhang keletkezési helye meghatározható. Ezt a technikát időbeli reflektometriának (time domain reflectometry) nevezik.

Az összes 802.3 implementáció, beleértve az Ethernetet is, manchester kódolást használ, amelyet az 102. ábrán láthatunk. A bitek közepén lévő jelváltás iránya jelenti a 0 vagy 1 információt, és ezen átmenet segítségével a küldő szinkronizálhatja a VEVŐ-t.

A bitek közepén levő átmenetek segítségével a küldő szinkronba hozhatja a vevőt. Bármelyik időpontban a kábel a kővetkező három állapot egyikében van: 0-ás bit átvitele (alacsonyból magasba való átmenet), 1-es bit átvitele (magasból alacsonyba való átmenet), vagy tétlen (0 V). A jel magas szintjét +0,85 V, alacsony szintjét - 0,85 V jelenti.

 

102. ábra: Jelszintek az Ethernet hálózatban

A számítógépben lévő interfészkártya a csatlakozó kábeltípustól függő BNC, AUI, telefoncsatlakozó aljzattal van szerelve és olyan vezérlő integrált áramkört tartalmaz, amely kereteket vesz ill. kereteket küld a hálózatra. A vezérlő felelős a kimenő keretek adatokból való összeállításáért, a kimenő keretek ellenőrzőösszegének kiszámításáért és a bejövő keretek ellenőrzőösszegének ellenőrzéséért. A kártya ezenfelül még kezeli a bejövő keretek számára fenntartott puffer-területet, a kimeneti puffer-sort, az átvitelt sok esetben DMA-val gyorsítva.

 

A 802.3 MAC-protokollja

A 802.3 keretszerkezetét az 103. ábrán mutatjuk be.  

Minden keret egy 7-bájtos előtaggal (preamble) kezdődik, amely 10101010 mintájú. E minta Manchester-kódolása, amely egy 10 MHz-es, 5,6 usec időtartamú négyszögjel, lehetőséget biztosít a vevő órájának; hogy az adó órájához szinkronizálódjon.

Ezután következik a keretkezdet (start of frame) bájt, amely a keret kezdetét jelöli ki az 10101011 mintával.

 

103. ábra: 802.3 keretformátum

A keret két címet tartalmaz, egy célcímet és egy forráscímet. A szabvány 2- és 6-bájt-os címeket is megenged, de a 10 Mbit/s-os alapsávú szabvány számára kijelölt paraméterek csak 6-bájtos címek használatát engedélyezik. A célcím legfelső helyiértékű bitje (I/G) közönséges címek esetén 0, csoportcímek esetén 1 értékű. A csoportcímek teszik lehetővé több állomás egyetlen címmel való megcímzését. Amikor egy keret csoportcímet tartalmaz célcímként, akkor a keretet a csoport minden tagja veszi. Az állomások egy meghatározott csoportjának való keretküldést többes-küldésnek (multicast) nevezik. A célcímben csupa 1-est tartalmazó keretet az összes állomás veszi. Ez az üzenet-szórás (broadcast).

A címzésnél érdekes a legmagasabb helyiértékű bit melletti 46. bit (U/L) használata. Ez a bit a helyi és a globális címeket különbözteti meg. A helyi címeket a hálózatmenedzserek jelölik ki és a helyi hálózaton kívül nincs jelentőségük. A globális címeket ellenben az IEEE jelöli ki azért, hogy a világon ne fordulhasson elő két azonos globális cím. Mivel 48 - 2 = 46 bit áll rendelkezésre, ezért megközelítőleg 7*1013 globális cím létezik. Az alapgondolat az, hogy 46 bitet használva már a világ bármely két állomása megcímezheti egymást. A célok megtalálásának módja már a hálózati rétegre tartozik. Ezt a 6*8 bájtot megegyezés szerint hexadecimális alakban, bájtonként kettőspontokkal elválasztva adják meg, például:

3A:12:17:0:56:34

A hosszmező (length field) az adatmezőben található adatbájtok számát adja meg. A minimum 0, a maximum 1500 bájt: Bár egy 0 hosszúságú adatmező érvényes, de problémákat okozhat. Amikor egy adó-vevő ütközést érzékel, csonkolja az aktuális keretet, ami azt jelenti; hogy kóbor bitek, keretdarabkák mindig jelen lehetnek a kábelen. Az érvényes keretek és a szemét megkülönböztetése érdekében a 802.3 szabvány szerint egy érvényes keretnek legalább 64 bájt hosszúnak kell lennie, a célcímtől az ellenőrzőösszeget is beleértve. Ha tehát egy keret adatrésze 46 bájtnál rövidebb, akkor kitöltő mezőt kell használni a minimális kerethossz eléréséhez. A minimális kerethosszúság alkalmazásának másik oka az, hogy egy rövid keret küldését egy állomás még azelőtt befejezhetné, mielőtt a keret első bitje elérné a kábel legtávolabbi végét, ahol is az egy másik kerettel ütközhet.

Az utolsó mező az ellenőrzőösszeg (checksum). Az ellenőrzőösszeg algoritmusa a ciklikus redundancia-ellenőrzésen alapul.

Ahogy már említettük, ütközés bekövetkeztekor minden ütközést észlelő állomás abbahagyja adását, a többi állomás figyelmeztetésére szándékosan zajos jelet küld egy darabig, majd véletlenszerű ideig vár, és csak ezután próbálja ismét megkezdeni az adást.

Hogyan lehet a véletlenszerűséget biztosítani?

Az ütközés után az időt diszkrét időintervallumokra osztják. Az első ütközés után minden állomás az újabb próbálkozás előtt 0 vagy 1 időintervallumot várakozik. Ha két állomás ütközik, és mindkettő ugyanazt a véletlen számot kapja, akkor ismét ütköznek. A második ütközés után már a 0, l, 2 vagy 3 számok közül választanak véletlenszerűen, és annak megfelelő ideig várakoznak. Ha a harmadik ütközés is bekövetkezik (amely 0,25 valószínűséggel fordulhat elő), akkor az állomások a 0 és 7 közötti intervallumból választanak véletlenszerűen egy számot.

Általánosan fogalmazva: a k-adik ütközés után az állomásoknak a 0 és 2k-1 közötti intervallumból kell egy számot választaniuk, és ennek megfelelő időt kell várakozniuk. Ha azonban elérik a 10. ütközést, akkor a véletlenszám-generálás felső határa az 1023-as értéken állandósul: 16 bekövetkezett ütközés után a vezérlő abbahagyja a próbálkozást, és hibajelzést ad a számítógépnek, és a felsőbb rétegek feladata a további hibajavítás. Ezt az algoritmust bináris exponenciális visszatartásnak (binary exponential backoff) nevezik.

A próbálkozások számával exponenciálisan növekvő várakozási idő miatt dinamikusan lehet az adni kívánó állomások számához igazodni. Ha a véletlenszám-generálás felső határa minden ütközéskor 1023 lenne, akkor két állomás újbóli ütközésének valószínűsége valóban elhanyagolhatóvá válna, de a várakozási idő átlagos értéke túl nagy lenne és a hálózat nagyon lelassulna. Ha viszont az állomások csak a 0 és 1 közül választanának, akkor 100 egyszerre adni akaró állomás keretei addig ütköznének, amíg végre 99 állomás a 0-t, míg a maradék egy az 1-est (vagy fordítva) választaná. Ez megint igen nagy lassulást okozna. Összefoglalva: kevés ütköző állomás esetén viszonylag kis késleltetés következik csak be, ugyanakkor nagyszámú állomás esetén az ütközés még belátható időn belül feloldódik.

Ahogy az eddigiekből kiderült, a CSMA/CD nem biztosít nyugtázást. Mivel az ütközés hiánya nem garantálja azt, hogy a keretek nem sérülnek meg, ezért a megbízható átvitel érdekében a célállomásnak ellenőriznie kell az ellenőrzőösszeget, és ha az hibátlan, akkor erről a tényről egy nyugtakeret küldésével értesítenie kell a forrást. Általában ez a nyugtázás egy másik keretet igényelne, amelynek elküldése érdekében, akárcsak egy adatkeret esetén, meg kell szereznie a csatorna-hozzáférési jogot. Ez megoldható úgy, hogy a sikeres adásokat követő közegért történő versengés során a célállomásnak prioritást biztosítunk.

Kétségkívül jelenleg ma a legnépszerűbb hálózat az Ethernet, amelyet rugalmassága és egyszerűsége és olcsósága biztosít. A közeg-hozzáférési algoritmusa is jól alkalmazkodik a hálózatot használó emberi tevékenységhez: a felhasználók nem folyamatosan használják a hálózatot, hanem időben elosztva van hálózati forgalom. A számítógépes illesztőkártyái is olcsók. Az UTP kábelezés alkalmazásakor a telefonhálózattal együtt szerelhető. Megjelent a 100 MHz-es sebességű változata is (Fast Ethernet), amely szintén az UTP kábelezést is használhatja. A koaxiális kábelt alkalmazó megoldások száma csökkenőben van például azért, mert egy sorosan felfűzött kábelrendszerben sokkal nehezebb a hibát behatárolni, mint a csillag kialakítású UTP-s rendszer esetén.

 

10 Mb/sec-os vezeték nélküli Ethernet kártya.

 (Newsbytes) Az FCC (az Egyesült Államok telekommunikációt felügyelő hivatala) bemérte a Clarion 10 Mb/s átviteli sebességű vezeték nélküli Ethernet kártyáját és engedélyezte annak forgalomba kerülését. Az eszköz kompatibilis bármilyen Ethernet-kártyával, és amellyel akár 100 méter távolság is áthidalható vezetékek nélkül.

   


Ábrajegyzék

Bevezetés

1.fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

2.fejezet: Fizikai átviteli jellemzők és módszerek

3.fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek

4.fejezet: Adatkapcsolati protokollok

5.fejezet: Hálózati réteg

6.fejezet: A felsőbb rétegek

7.fejezet: Lokális hálózatok: IEEE802-es szabványok, Vezérjeles sín (vezérjel busz), Vezérjeles gyűrű, FDDI, a MAP és a TOP, lokális hálózati operációs rendszerek, Ellenőrző kérdések

8.fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

9. fejezet: Szótár

Irodalomjegyzék

Tárgymutató