Modemek

Bár az előfizetők a helyi központhoz egy fémes vezető párral csatlakoznak, és elvileg ezeken akár 1-2 Mbit/s-os adatátviteli sebesség is lehetséges, azonban a telefonbeszélgetések váltakozó áramú jeleit szűrők segítségével 300 Hz - 3 kHz között tartják. Ezért az információt ebbe a hangfrekvenciás tartományba eső szinuszos hullám valamelyik jellemzőjéhez (és annak diszkrét változásához) célszerű hozzárendelni. (25. ábra)

Ezt a hullám modulálásával érhetjük el, A moduláció tetszőleges fizikai folyamat egy paraméterének megváltoztatása valamilyen elsődleges vezérlőjel segítségével.

 

25. ábra: Modulációs módszerek

Szinuszos jel esetén annak amplitudóját, frekvenciáját, illetve fázisát lehet modulálni. Azt az eszközt amely a bemenetére adott bináris jel vezérlésével a modulációt elvégzi (modulálja), illetve a modulált analóg jelből a bináris jelet visszaállítja (demodulálja) modem-nek (modulátor - demodulátor) nevezzük.

Az amplitudó modulációra jó példa a morze jelek használata. Egy adott amplitudóju jel (a hang), illetve annak hiánya ( csend) hordozza az információt. Jól működő, de lassú átvitelt biztosító megoldás.

A frekvencia modulációt használták először a modemeknél, jó zajtűrése és a biteket hordozó frekvenciák szűrőkkel való könnyű szétválaszthatósága miatt. Szokták a módszert FSK-nak (Frequency Shift Keying) is hívni. Mivel a telefonösszeköttetések duplex rendszerűek, ezért a szabványos adási és vételi, 0 és 1 értékű bitekhez tartozó frekvencia kiosztás a 26. ábrán látható. Az adatátviteli sebességet a használt alacsony frekvencia erősen korlátozza, mivel például a legkisebb, 1070 Hz-es frekvencián a minimális 1 teljes színuszhullám átvitele ~ 1 msec, ami 1 kbit/s átviteli sebességet jelent.

 

26. ábra: Teljes duplex FSK adatátvitel

A fázis-moduláció nyújt lehetőséget a telefonvonalon történő nagyobb adatátviteli sebesség elérésére.

 

27. ábra: Négy fázisszögű fázismodulációs jelvektor

Az adónak 0 - 90 - 180 és 270 fokos fázisszög - kezdettel kell szinusz hullámot elküldenie, ami két bit kódolását, és így, egyszerre való elküldését biztosítja. Ha például 2400 Hz-es szinusz hullámot használunk, akkor másodpercenként 2400 darab szinusz hullámot küldünk át, amelynek négy különböző fázishelyzete lehetséges. Ezekhez két bites információt rendelve, az adatátviteli sebesség 4800 bit/s lesz! Az adatátviteli sebesség további növelése úgy lehetséges, ha növeljük a fázisszögek számát, illetve a hordozó szinusz hullámot különböző amplitudókkal küldjük. Például 8 fázisszög és 2 amplitudó esetén már egy jel 4 bitet képes kódolni !

Jól látható, hogy a sikeres adatátvitel, az amplitudók és a fáziszögek korrekt detektálását igénylik a vevő oldalán. Ezt a korszerű modemekben az analóg áramköri technikák kifinomult alkalmazásával lehet csak megoldani, és a modemek minőségét alapvetően meghatározza.

 

28. ábra: Nyolc fázisszögű, két amplitudószintű fázis-moduláció vektorábrája

A modemek mint adatátviteli hálózati eszközök is tárgyalhatók az OSI modell alapján; a 29. ábra ezt mutatja be.

29. ábra: Modem az OSI modell szerint

A modemek önállóan működő számítógépes perifériák, amelyeknek az adatátvitel megvalósításához a számítógépnek kell felprogramozni, parancsokkal vezérelni, és állapotát (státuszát) ellenőrizni. Az összekapcsolás a később részletesen ismertetett szabványos soros vonalon keresztül valósul meg.

 

30. ábra: Modem bekötése

MODEM PARANCSOK

 

AT

Parancs prefix

A/

Ismételd az utolsó parancsot (pl. Ismételt tárcsázás)

Bn

n=0 vagy 1. Protokoll kiválasztása (BELL/CCITT)

D

Tárcsázási parancs

P

Pulse mód

T

Tone mód

,

Szünet tárcsázás közben

;

Tácsázási parancs végén a modemet parancs üzemmódben tartja.

R

Fordított kapcsolat, a hívást kezdeményező modem üzemmódba kerül

W

A modem tárcsázás közben tárcsahangra vár

Hn

Vonali relé H0 esetén a modem lelép a vonalról (on hook, v. hung up) H1 esetén rálép.

In

Gyártási kód és memória ellenőrzés

F4

Fax üzemmódra váltás

Ln

Hangerő szabályozás. N=0....3

Mn

hangszóró ki-be kapcsolása

O

Vonali üzemmód

Qn

Eredménykód küldés engedélyezés/tiltás

Sn?

Regiszter (n=0...27) tartalmának lekérdezése.

Sn=X

X érték írása a regiszterbe

Vn

Eredménykód formátum

Xn

Eredménykód részletes kiírásának engedélyezése

Y

A hosszú szünet: kapcsolat megszakítása.

Zn

Reset parancs

+++

Kilépő parancs vonali üzemmódból parancs üzemmódba.

 

Pl.:

AT DP 1754568;

OK

A modem használatához a modemet a telefonhálózatba a telefon és a hálózati csatlakozó közé kell kötni. A számítógép a szöveges formájú parancsokat soros vonalon keresztül adja ki a modemnek, a modem parancs üzemmódjában értelmezi azokat, és szintén szöveges, általában "OK" üzenettel válaszolva fogadja el, és esetleg egy eredménykódot is visszaküld.

Minden parancs az AT karaktersorzattal kezdődik, és ezt követi (betűköz nélkül!!!) a parancs további része. Csupán az AT utána Enter begépelésére a modem OK üzenettel jelzi a kapcsolat meglétét. A legfontosabb parancsok ismertetése egy sorban:

A fenti példa arra utasítja a modemet, hogy a pulzus módot használva hívja fel a 175-4568-as telefonszámot, aminek teljesítését a visszaküldött OK üzenettel jelzi.

A legtöbb modemben 28 regiszter van (SO-S27), amelyek a modem működési paramétereit határozzák meg. Ezek szerepe lehet az, hogy időzítőként vagy számlálóként működnek, vagy az, hogy a tartalmuk határoz meg bizonyos jellemzőket (bitminta). Egyes jellemzők értékei nem törlődő memóriában (NVRAM) tárolhatók és a későbbiekben újra bekapcsoláskor ezek jelentik az alapbeállítást. A regisztertáblázat:

 

Regiszter

Érték

Gyári érték

Feladat

SO*

0-255

0

Csengetésszám, hányadik csengetés után válaszol automatikusan

S 1

0-255

0

Csengetésszámláló, ha csengetés jön tartalma 1-el nő

S2

0-127

43

Kilépési karakter, utána adat üzemmódból helyi üzemmód

S3

0-127

13

Kocsi vissza karakter, ez van minden parancssor végén

S4

0-127

10

Soremelés karakt. ez van minden parancssor végén a kocsi vissza után

S5

0-32,127

8

Backspace karakter

S6

2-255

2 (sec)

Tárcsahang kivárás vonalra lépés után tárcsázás előtt. Mo.-n 30-50!

S7

1-255

30 (sec)

Vivőre várakozás, utána bont, NO CARRIER üzenet.

S8

0-255

2 (sec)

a "," parancs szünetideje

S9

0-255

6 (0.1 sec)

CD válaszidő a vivőérzékelés válaszideje

S10

1-255

14 (0.1 sec)

Vivőhiány, Ha nincs vivő ennyi ideig, a modem bontja a vonalat.

S11

50-255

85

Hangtárcsa sebesség csak DTMF esetén

S12

20-255

50

Kilépési késleltetés

S13

 

 

Nem használt

S14*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. echo, tárcsázási mód, válasz v. kezdeményező mód

S15

 

 

Nem használt

S16

Bitminta

 

Modem teszt módok

S17

 

 

Nem használt

S18*

0-255

 

Tesztidőzítő, a diagnosztikai teszt hossza

S19

 

 

Nem használt

S20

 

 

Nem használt

S21*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter.csatlakozó tipus, DTR, DCD, DSR jelek hatása

S22*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. Hangszóró hangereje, vezérlése

S23*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. Sebesség, paritás

S24

 

 

Nem használt

S25*

0-255

5(0.01sec)

DTR késleltetés

S26*

0-255

1(0.01sec)

RTS-CTS késleltetés

S27*

Bitminta

 

Üzemmód regiszter. Üzemmód (szinkron, aszinkron), adatátviteli szabvány

A táblázatban *-al jelölt regiszterek tartalma az NVRAM-ban eltárolható. A regiszterek tartalmának módosítása és kiolvasása két modemvezérlő paranccsal lehetséges:

Módosítás: ATSn=X ahol n = 0...27 és X = 0...255

Kiolvasás: ATSn? N = 0...27 és kiírja az Sn regiszter értékét decimálisan

A modemek által használt vonalak nem tesznek lehetővé fizikailag megbízható átvitelt. Ezért meg kellett találni azokat az átviteli hardver és szoftver megoldásokat, ami ezt mégis megbízatóvá teszi.

Az MNP (=Microcom Networking Protocol) egy különleges hibajavító és adattömörítő eljárás, amely zajos vonalakon is biztosítja a hibátlan adatátvitelt. Az OSI modell hálózati rétegének része, azaz szabványos adatkapcsolatot biztosít a különböző eszközök között. Lehet szoftveres és hardveres megoldású. Fokozatai:

MNP1 Aszinkron, bájt-orientált kapcsolatot valósít meg, fél duplex (half duplex) eljárással, ma már nem alkalmazzák. Egy 2400 bit/s sebességű modem ezzel az eljárással 1690 bit/s sebességet tud elérni.

MNP2 Aszinkron teljes (full) duplex átvitelt megvalósító eljárás. A Z80 és Intel 6800 típusú processzorokra dolgozták ki. Nem lassítja az átvitelt, zavart vonalakon az MNP2 egy 2400 bit/s-os modemen valóban eléri ezt a sebességet.

MNP3 Az MNP3 szinkron teljes duplex adatcserét valósít meg. 10 bites adatcsomagokat használ: 1 start-, 8 adat- 1 stopbit. Szinkron átvitelnél nincs start- és stopbit, ami gyorsítja az átvitelt. Az MNP3 már némi tömörítést is eredményez, tehát a modem fizikai sebességénél látszólag gyorsabb az adatátvitel: egy 2400 bit/s-os modem látszólagos sebessége 2600 bit/s lesz.

MNP4 Az MNP4-nél megjelent két új optimalizálási eljárás, amit Adaptive Packet Assembly(tm) és Data Phase Optimization(tm) neveken jegyeztek be. Ezek valamiféle csomag jelleget adtak az átvitelnek. Az egyes adatblokkok átvitele úgynevezett adatkeretekben, azaz csomagokban történik, és a keret tartalmazza a szükséges ellenőrző biteket. Szintén kerettel szinkronizálnak és nyugtáznak e rendszerben. Emellett bizonyos adattömörítés is végbemegy, így MNP4 alatt egy 2400 bit/s-os modem 2900 bit/s sebességet tud elérni, ami 20% nyereség.

MNP5 Az MNP5 tovább tökéletesítette az adattömörítést. A valós idejű tömörítés nagy hibája: nem ismeri fel azt, ha az alapinformáció eleve tömörített. Ilyenkor a különböző algoritmusokkal kísérletezve erősen lelassul. A szokásos fájlok esetén egy MNP5-tel működő 2400 bit/s-os modem látszólag 4800 bit/s sebességgel kommunikál.

MNP6 Sajnos nem kompatibilis számos MNP hibakorrekcióval dolgozó modemmel. Az MNP6 félduplex kommunikációt valósít meg, de teljes duplex szolgáltatásokat kapunk tőle. Ezt a Statistical Duplexing nevű eljárással érik el, amely az ellentétes irányú jelfolyamot az egyes keretek között, az adatáramlás szünetében továbbítja.

MNP7 Az MNP7 technológiánál az Enhanced Data Compression eljárást kombinálják az MNP4 szabványos kódolási eljárásával, aminek eredménye a szokásos fájlok továbbításának mintegy 300%-os felgyorsulása.

MNP8 Kimaradt a fejlesztésből.

MNP9 Az MNP9 esetében az Enhanced Data Compression eljárást kombinálták a V.32 szerinti kommunikációval, így egy ilyen modem 300%-kal gyorsabb, mint az eredeti CCITT V.32 szerinti modem.

MNP10 Fejlesztés alatt áll. Célja a korábbi eredmények felhasználásával a tömörítési eljárás intelligenssé tétele.

A modemek fejlődése az előbbiekben kifejtett okok miatt töretlen. Folyamatosan jelennek meg az egyre nagyobb sebességű modemek (a könyv írása idején 56 kbit/s a sebesség), és a modemek segítségével újabb szolgáltatásokat is megvalósítanak.

Az előbbiek alapján nyilvánvaló, hogy a telefonvonalon vagy modemes adatátvitel, vagy beszédátvitel folyik, ezek egymást kizárják.

A legkorszerűbb ún. voice-modemek képesek a hangot is felismerni, átalakítóval digitálissá, illetve a digitális jelet analóggá átalakítani, és így a számítógépen tárolni. Segítségével hangposta, üzenetrögzítő szolgáltatások valósíthatók meg.

Írott anyagok képek átvitelére szintén a modem technológiát felhasználó faxok (facsimile = hasonmás) szolgálnak.

Faxok

Egyszerűen fogalmazva a fax egy vezérlőegységgel ellátott letapogatót (szkennert), nyomtatót és egy modemet tartalmazó rendszer. Eleinte az analóg faxrendszereket használtak és ezek nem volt szabványosítva. 1966-ban megjelent az első szabvány: az RS238, amit a CCITT is követett a Csoport1 és Csoport2 jelölésű szabvánnyal.

A bináris jeleket FSK technikával átvivő modemek elterjedése tette lehetővé a digitális faxok elterjedését.

A Csoport3 szabvány írja le a digitális fax szabványt, amit minden modern fax berendezés alkalmaz, és ami gyors, megbízható átvitelt biztosít szabványos telefonvonalon keresztül. A Csoport4 szabvány elsődlegesen az ISDN, a kapcsolt adathálózatokban való működésre szolgál. Nagysebességű átvitelt, kiváló hibakezelést és fejlett szürkeségi szint és színek átvitelét is biztosítja. A következőkben röviden ismertetjük azt hogy hogyan zajlik a Csoport3 faxok munkája egészen a kezdő telefon összeköttetéstől, az adatkódoláson, átvitelen keresztül a dekódolásig.

A CCITT T.30 szabvány specifikálja a fax telefonhívás öt fázisát, amit a következő táblázatban foglatunk össze.

 

Csoport3 szabványú fax hívás folyamata

Fázisok:

Hívó (Adó)

Hívott (Vevő)

A fázis: Hívásfelvétel

Egységek összekapcsolása és egymás felismerése

CNG küldése

CED küldése

B fázis: Előüzenet eljárás Azonosító rész A meghívott fax azonosítja magát és leírja képességeit

 

DIS,NSF,CSI küldése Csoport1 és Csoport2 faxokkal való összeköttetést biztosító jelek

B fázis: Parancs eljárás

A hívó saját azonosító információit küldi el

DCS,TSI NSS jelek küldése Kalibráló jelek küldése

 

C1 fázis: Előüzenet

C2 fázis: Üzenet átvitel

Fax küldése

 

D fázis: Üzenet utáni eljárás

Az átvitel megerősítése és hogyan tovább

MPS, vagy EOM vagy EOP küldése

MCF küldése

E fázis: Szétkapcsolódás

DCN küldése

 

 

Az egyes fázisokat most egy kissé részletesebben ismertetjük.

A fázis: Hívásfelvétel. A hívó eszköz "tárcsázza" a számot és egy jelet ad aminek a neve Calling Tone (CNG) azaz hívó hang. Ezt a hangot valószínűleg már sokan hallották, ha egy fax hívás jut ki a telefonra. 1100 Hz-s hang fél másodpercig, három másodperc szünet. Egy elektronikus hang/fax kapcsoló ismeri fel ezt a CNG jelet és kapcsolja a vevő faxot a vonalra. Hallva ezt a hangot, természetesen kézi úton is rákapcsolható a fax a vonalra. A vevő válaszul egy éles, 2100Hz-es jelet ad a hívónak, aminek a neve Called Station Identification (CED) azaz hívott állomás azonosítás.

B fázis: Előüzenet eljárás. Ezek után azonnal a vevő FSK modulált átvitellel (CCITT V.21 300 bit/s-os modem szabvány) küldi a vevőfaxra vonatkozó információkat üzenetcsomagok formájában, a HDLC (High-level Data-Link Control) szabvány szerint (ld. majd később!). Ez az üzenetcsomag mindig tartalmazza a digitális azonosító jelet (Digital Identification Signal = DIS) amely a vevőkészülék CCITT szabvány szerint tulajdonságait írja le.

Még további két üzenetet tartalmaz: a nem-szabványos tulajdonságok (Nonstandard Facilities =NSF) írja a készülék gyártója által megvalósított nem szabványos részeket, valamint a hívott fél azonosítót (Called Subscriber Identification = CSI), ami a vevő telefonszámát tartalmazza. Az NSF üzenet, amely akár több csomagból is állhat, nagyfokú rugalmasságot biztosít. Az ezt követő opcionális hangjelek a lefelé való kompatibilitás megvalósítására szolgálnak. Ezek a Csoport1 és Csoport2 szabványú faxokkal való kapcsolatteremtésre szolgálnak, felhasználva azok saját protokolljait. (Mivel ezek a faxok még nem digitálisak, ezért a digitális átvitelt nem használhatják, de a változó hangmagasságú jeleket venni és értelmezni tudják.) A B fázis ezen részét, amit a hívott fél válaszol a hívónak, a B fázis azonosító részének nevezzük. Ha az összekapcsolódó két fax mindegyike a Csoport3 szabvány szerinti, a hívó felismeri ezt az üzenetet és válaszol rá. (Mivel ez az üzenetváltás a HDLC szabvány szerint zajlik, ezért a hibavédelem is megoldott.)

B fázis: Parancs eljárás ebben a részben a hívó fax válaszol, és magáról ad információt. Ez szintén a V.21 modemjelek használatával történik.

A hívó fax először válaszul küld egy digitális parancsjelet (Digital Command Signal =DCS), amelyben közli a vevővel, hogy milyen módon vegye a faxot. Ilyen közölt paraméterek: modem sebesség, lapszélesség, a kép kódolási módja, és a laphosszúság. (A hívó tudja a hívott fax paramétereit, mivel azokat már megkapta a DIS részben.)

Ezután a hívó küldi az adó előfizetői információ (Transmitting Subscriber Information = TSI) csomagot, ami a hívó fél telefonszámát tartalmazza. Így ez könnyen megjeleníthető. Majd elküldi a nem-szabványos tulajdonságokat beállító (Nonstandard Facilities Setup =NSS) üzenetcsomagot, válaszolva a NSF üzenetre.

Ezek után az adó megpróbálkozik a V.27ter és V29 szabvány szerinti, a lehető legnagyobb modemsebességgel történő adással. Ezt olyan módon teszi, hogy olyan beállító jelsorozatot küld, ami alapján a vevő állíthatja a saját vételi paramétereit. Ezt követi a beállítás ellenőrzés jelcsomag (Training Check Frame = TCF).

Ha a vevő ezt sikeresen vette, V.21 modemszabvány szerint válaszol és egy vétel megerősítés (Confirmation to Receive = CFR) üzenetet küld. Sikertelen vétel esetén hibás vétel (Failure to Train =FTR) jelt küld, aminek hatására az adó ismét próbálkozik, de már alacsonyabb sebességgel.

C fázis: Üzenetátvitel. Ebben a fázisban a hívó elküldi a faxot. Érdekes, de ebben a fázisban az eredeti CCITT szabvány szerint — eltérően az előző fázisokhoz — nincs hibaellenőrzés. Miért? Azért, mert mind a V.27ter és V29 szabvány félduplex protokoll. A hibaellenőrzéshez az adásirányt váltani kellene, ami sok időt vesz igénybe, és evvel az átvitel költsége, a vonalhasználat ideje megnövekedne. A C fázis két részből áll: A C1 fázis foglalja magába a szinkronizációt, a vonalfigyelést ás a fellépő problémák detektálását. A C2 fázisban történik az adatok tényleges átvitele.

D fázis: Üzenet utáni eljárás. Ez a fax elküldése után kezdődik el. Ha a küldő több oldalt akar küldeni, egy többlap jelet küld (Multipage Signal = MPS). Ha ezt a vevő az üzenet megerősítés (Massage Confirmation = MCF) válasszal nyugtázza, akkor ismét a C fázis következik. Ha nincs több lap, akkor a küldő ezt vagy az üzenet vége (End of Massage =EOM), vagy az eljárás vége (End of Procedure =EOP) üzenet elküldésével zárja le és várja ennek a nyugtázását.

E fázis: Kapcsolat vége. A hívó fél utoljára küld egy szétkapcsolás (Disconnect = DCN) üzenetet.

Természetesen az itt leírtak csak egy rövid összefoglalója a ténylegesen lejátszódó eseményeknek, de jól illusztrálják egy automatikus kapcsolatfelvétel megvalósítását.

 

Képtömörítés és kódolás: Egy tipikus fax kép 1728sor*1142oszlop = 1973376 pixelből áll. Ha a képet folyamatosan, tömörítés nélkül küldenék 9600 bit/s-os sebességgel akkor az átvitel durván 206 sec-ig tartana, ami megegyezne a Csoport2 szabvány szerinti átvitel idejével (3 perces fax).

Szerencsére az átviteli idő csökkenthető, ha a két tömörítési technika valamelyikét alkalmazzuk. Az első a módosított egy dimenziós Huffmann kódolás, a második a két dimenziós módosított relatív címzés kódolás. Az első a gyakrabban használt. Felhasználja az egy soron belüli pixelek hasonlóságát, de sorok közötti összefüggéseket nem vizsgál. A második módszer a sorok közötti összefüggések figyelembevételével végzi a tömörítést. Az első sort (referencia sor) a fenti első módszer szerint viszi át, majd a második sort (kódolt sor) csak mint az első különbségét, és így tovább.

Sajnos a két dimenziós tömörítésnél probléma, hogy ha a referencia sorban hiba volt, az a további kódolt sorokban továbbterjed. Ezért a faxoknál tipikusan csak egy referencia sor/egy kódsort engednek meg normál felbontásnál, és finom felbontásnál, — ahol collonként dupla számú letapogatott sor van — egy referenciasor/három kódsor-t. Még ilyen módon is az átviteli idő a felére csökken, ha a vevő elég gyors.

A PC-s fax kártyák sok dolgot jobban csinálnak mint az önálló fax gépek. A számítógép által készített szöveg és grafika majdnem mindig jobb minőségben jön ki a vevő oldalon, mintha faxon, letapogatva küldtük volna el. Az összeköttetés létrehozása is egyszerű: csupán a számítógépbe kell bebillentyűzni a hívandó számot, és az létrehozza az összeköttetést. A lézerprinteren nagyon szép nyomtatási képet kapunk, és nyomtatás előtt lehetséges a kép előzetes megtekintése a képernyőn.

Alkalmazásukkor figyelembe kell azt a tényt, hogy fax "feléled" a telefoncsengetésre, a számítógép elveszthet hívásokat, ha nincs bekapcsolva 24 órán keresztül. A faxok beépített letapogatóval és nyomtatóval vannak ellátva, a számítógépekhez ezeket esetleg külön kell megvenni.

 


Ábrajegyzék

Bevezetés

1.fejezet: A hálózatok célja, alkalmazása, alapfogalmak

2. fejezet: Általános elméleti alapok, Vonalak megosztása, Vezetékes átviteli közeg, Vezeték nélküliátviteli közeg, Analóg átvitel (Telefónia, Cellás mobil rádiótelefonok), Digitális átvitel, Párhuzamos és soros adatátvitel, Aszinkron soros adatátvitel, Terminálkezelés, X.21 interfész, ISDN-integrált szolgáltatású digitális hálózat, Beágyazott rendszerek kommunikációja, Soros kommunikáció, Ellenőrző kérdések és válaszok

3.fejezet: Közeg-hozzáférési módszerek

4.fejezet: Adatkapcsolati protokollok

5.fejezet: Hálózati réteg

6.fejezet: A felsőbb rétegek

7.fejezet: Lokális hálózatok

8.fejezet: A TCP/IP protokoll és az Internet

9. fejezet: Szótár

Irodalomjegyzék

Tárgymutató