Előző oldal: Ékezetes karakterek, írásjelek
Egy szinttel feljebb: Magyarítás
Következő oldal: Elválasztás

A babel csomag

A LaTeX standard dokumentumosztályait az amerikai tipográfiai hagyományok szerint, angol nyelvű szövegek írásához tervezték.

Magában a TeX-ben megvan azonban a lehetőség több nyelv kezeléséhez, egymástól független elválasztási szabálygyűjteményeket képes kezelni.

A babel csomag megpróbálja kihasználni a TeX lehetőségeit és lehetővé tenni többnyelvű illetve nem angol nyelvű dokumentumok készítését. A babel nagyon sok nyelvet támogat, egyeseket hatékonyabban, másokat kevésbé. A magyar nyelv támogatása például a standard disztribúcióban levő babel csomagban csak annyit jelent, hogy a Tartalom, Tárgymutató, táblázat, ábra... szavak magyarul jelennek meg, valamint ha van a rendszerben használható magyar elválasztási szabálygyűjtemény, akkor betölti azt. Nagyon sok problémát azonban nem old meg a csomag. Például a tételek címénél a tétel szám hátul áll, hasonlóan igaz ez az ábrák, táblázatok felirataira.

Az interneten elérhető egy magyar.ldf nevű fájl, amit eredeti disztribúció azonos nevű fájljának helyére másolva ezen hiányosságok nagy részét pótolhatjuk.

A csomag betöltésekor opcionális argumentumként kell megadni a dokumentumban használni kívánt nyelveket vesszővel elválasztva, utolsónak az alapértelmezett nyelvet. Ha például írásunk magyar nyelvű, de helyenként angol részeket is tartalmaz, ezt írhatjuk a \begin{document} parancs elé:

\usepackage[english, magyar]{babel}

A babel csomag több lehetőséget is biztosít a nyelv váltására. Természetesen ha csak magyarul írz, akkor nincs szükséged ezekre a parancsokra.

A \selectlanguage parancs az argumentumaként megadott nyelvre kapcsol át. Akkor használandó, ha hosszabb szöveget kívánunk az adott nyelven írni, a dokumentum összes jellemzőjét - a táblázat-, ábrafeliratokat, a fejléceket, ... - az adott nyelvhez igazít. Más kérdés, hogy helyes-e az, hogy egy dokumentumon belül kétféle típusú fejlécet használsz.

Az otherlanguage környezet alapjaiban ugyanazt tudja, mint az előbb bemutatott \selectlanguage, természetesen csak a környezeten belül. Akkor használd, ha olyan nyelven írsz, ami jobbról balra ír. A kívánt nyelvet a \begin{otherlanguage} parancs paramétereként kell megadnod. A környezet csillagos változata csak a tipográfiai szabályokat változtatja meg, a 'táblázat', 'fejezet', ... szavakat nem.

A \foreignlanguage parancsnak két argumentuma van. A második argumentumként megadott szöveget az első argumentumként megadott nyelven szerkeszti meg. Csak az ún. extra definíciókat és az elválasztási szabályokat változtatja meg, a 'táblázat', 'ábra', stb. szavakat és a dátum formáját nem. Hasznos, ha csak néhány szót írsz az adott nyelven.

A \languagename parancs mindig az aktuális nyelv nevét tartalmazza.

Olyan parancsokat is írhatsz, amelyek különbözően működnek az egyes nyelveken. Az \iflanguage parancsnak három argumentuma van. A második argumentumot hajtja végre a parancs, ha éppen az első argumentumként megadott nyelv az aktív, különben pedig a harmadikat.

Végül felsoroljuk a támogatott nyelveket, minden nyelvnél megadva a csomagnak szóló paramétert is: afrikai (afrikaans), bahasa (bahasa), breton (breton), katalán (catalan), horvát (croatian), cseh (czech), dán (danish), holland (dutch), angol (english, USenglish, american, UKenglish, british), eszperantó (esperanto), észt (estonian), finn (finnish), francia (french), galíciai (galician), német (austrian, german, germanb), görög (greek), magyar (magyar, hungarian), ír gaelic (irish), olasz (italian), alsószorbiai (lowersorbian), norvég (norsk, nyorsk), lengyel (polish), portugál (portuges, portuguese, brazilian, brazil), román (romanian), orosz (russian), skót gaelic (scottish), spanyol (spanish), szlovák (slovak), szlovén (slovene), svéd (swedish), török (turkish), felsőszorbiai (uppersorbian), walesi (welsh).


flu@ludens.elte.hu