.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


  
Mit csinál a login

A login  program törődik a felhasználó azonosításával, azaz a felhasználói név és a hozzá tartozó jelszó egyezésének vizsgálatával, valamint egy kezdeti környezetet állít fel a felhasználónak a soros vonal engedélyeinek beállításával, valamint a burok elindításával.

A kezdeti beállítások részeként a /etc/motd 8.1 fájl tartalma kerül kimenetre, és az új e-mail ellenőrzése történik meg. Ezek kikapcsolhatók, ha a felhasználó home könyvtárában létrehozunk egy .hushlogin  fájlt.

Ha a /etc/nologin  fájl létezik, a bejelentkezések nem engedélyezettek. Ezt a fájlt általában a shutdown  és a hozzá hasonló programok hozzák létre. A login  ellenőrzi e fájl meglétét, és minden bejelentkezést visszautasít, ha ez a fájl létezik. Ha létezik, akkor a login  kiírja tartalmát a bejelentkezést megkísérlő terminálra, mielőtt kilépne.

A login  minden sikertelen bejelentkezési kísérletet egy rendszer naplófájlba könyvel el a syslog -on keresztül. Továbbá a root minden bejelentkezését is naplózza. Mindegyik hasznos lehet behatolók nyomozásakor.

A pillanatnyilag bejelentkezett emberek a /var/run/utmp  fájlban vannak felsorolva. Ez a fájl csak a következő rendszerindításig érvényes, a boot folyamat törli tartalmát. Itt megtalálható minden felhasználó és a bejelentkezésre használt terminál (vagy hálózati kapcsolat), és még néhány hasznos információ. A who , w  és hasonló programok az utmp  fájl tartalma alapján dolgoznak.

Minden sikeres bejelentkezés a /var/log/wtmp  fájlban kerül elkönyvelésre. Ez határtalanul növekedhet, ezért néha törölni kell. Használható pl. a cron  a hetenkénti törlés beállítására. (A jó Linux terjesztések ezt alapértelmezés szerint tudják.) A last  parancs ezt a fájlt használja.

Az utmp  és wtmp  fájlok bináris formátumúak (lásd a kézikönyv lapokat), ezért speciális programok használata nélkül nem szerencsés vizsgálni tartalmukat.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)