.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


A kernel fontos részei

A Linux kernel több fontos részből áll: processzkezelés (process management), memóriakezelés, hardver eszközvezérlők (device drivers), fájlrendszer vezérlők, hálózatkezelés és egy csomó, változatos kisebb rész. Szemléltetésül lásd a 2.1 ábrát.               


  
. ábra: A Linux kernel legfontosabb részei.
\includegraphics[width=10cm]{overview/overview-kernel-hu.ps}

Valószínűleg a legfontosabb részek (semmi más nem működik nélkülük) a memóriakezelés és a processzkezelés. A memóriakezelés törődik a memória- és swap területek processzekhez, kernel részekhez és a cache pufferekhez való rendelésével. A processzkezelés létrehozza a processzeket és megvalósítja a többfeladatúságot (multitasking) az aktív processz váltogatásával.            


  
. ábra: A 2.1. ábra eredetije. (Az angol szakkifejezések kedvéért.)
\includegraphics[width=10cm]{overview/overview-kernel.ps}

Legalacsonyabb szinten a kernel mindenféle támogatott hardver eszközhöz való vezérlőt tartalmaz. Mivel a világ tele van különféle hardverrel, az eszközvezérlők száma igen nagy. Gyakran van azonban jelentős hasonlóság a hardver eszközök között. Ez lehetővé teszi, hogy a vezérlőprogramokat általános csoportokba osszuk be, melyen belül a műveletek hasonlóak; a csoport minden eleme azonos kommunikációs felületet mutat a kernel többi része irányába, de különbözik a műveletek megvalósításának módja. Például minden lemezvezérlő a kernel többi része felé hasonló képet mutat, azaz mindnek van `meghajtó inicializáló', `N. szektor beolvasó', `N. szektorba író' művelete.

A kernel által nyújtott néhány szolgáltatásnak hasonló jellemzői vannak, és ezért osztályokba lehet őket sorolni. Például a különféle hálózati protokollok egyetlen programozási felületbe, a `BSD socket könyvtárba' lettek összegyűjtve. Másik példa a virtuális fájlrendszer (virtual filesystem, VFS) rétege, mely a megvalósítástól független, absztrakt formára hozza a fájlrendszereken végzett műveleteket. A fájlrendszertípusok mindenféle fájlrendszerműveletet tartalmaynak. Amikor valami használni akarja a fájlrendszert, a kérés keresztülmegy a VFS-en, amely a megfelelő fájlrendszervezérlőhöz irányítja.        

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)