.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


Egy operációs rendszer különböző részei

Egy UNIX operációs rendszer egy rendszermagból (kernel) és néhány rendszerprogramból (system program) áll. Általában van még néhány alkalmazói program (application program) is, melyek a munkavégzéshez szükségesek. A rendszermag az operációs rendszer szíve2.1. Ez követi nyomon a lemezen levő fájlokat, elindítja és egymással párhuzamosan futtatja a programokat, memóriát és egyéb erőforrásokat rendel különböző folyamatokhoz (processzekhez), csomagokat fogad és küld a hálózaton keresztül, stb. A kernel ezek közül nagyon keveset végez maga, de eszközöket ad ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások felépíthetők legyenek. Továbbá megvéd mindenkit a hardver közvetlen elérésétől, mindenkit a nyújtott eszközök használatára kényszerítve. A kernel ellát egy bizonyos fokú védelmet is, elkülönítve a felhasználókat egymástól. A kernel által nyújtott szolgáltatásokat rendszerhívásokon (system call) keresztül érhetjük el. (Lásd a UNIX kézikönyv lapok 2-es fejezetét.)                  

A rendszerprogramok a kernel által nyújtott eszközöket használják az operációs rendszertől elvárt szolgáltatások megvalósítására. A rendszerprogramok és minden más program is a `rendszermag legfelső szintjén' futnak, melyet felhasználói módnak (user mode) nevezünk. A rendszer- illetve az alkalmazói programok között egy szempont szerint tehetünk különbséget: az alkalmazások hasznos dolgokat (vagy egy játékot) valósítanak meg, míg a rendszerprogramok a rendszer működését biztosítják. Egy szövegszerkesztő alkalmazás, de a telnet  egy rendszerprogram. A két kategória közti határ gyakran elmosódik, habár ez csak a megrögzött kategorizálók számára fontos.    

Egy operációs rendszer tartalmazhat még fordítóprogramokat (compiler) és a megfelelő programkönyvtárakat (GCC és a C könyvtárak a szokásosak Linux alatt), habár nem minden programozási nyelv része az operációs rendszernek. Dokumentáció és néha még néhány játék is lehet az operációs rendszer része. Hagyományosan az operációs rendszert az installációs szalag vagy lemez tartalma definiálja, de ez a Linux esetén nem egyértelmű, mert a világ FTP-szerverein rengeteg változata terjedt el.          

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)