.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


  
A /proc fájlrendszer

A /proc  fájlrendszer egy látszólagos fájlrendszer. Nem is lemezen létezik, hanem a kernel hozza létre a memóriában. Arra lehet használni, hogy a rendszerről (eredetileg a processzekről) adjon információkat. A legfontosabb fájlok és könyvtárak közül néhánynak a leírása megtalálható lentebb. Részletes leírást a proc  kézikönyv lap ad.

/proc/1 
Könyvtár, mely az 1-es számú processzről ad információkat. Minden processznek saját könyvtára van a /proc  alatt a processz azonosító számmal megegyező néven.

/proc/cpuinfo 
Processzor információk, mint pl. típus, modell, sebesség.

/proc/devices 
Az aktuálisan futó kernel eszközvezérlőinek listája.

/proc/dma 
Megmutatja, mely DMA csatornák vannak pillanatnyilag használatban.

/proc/filesystems 
A kernelbe konfigurált fájlrendszerek.

/proc/interrupts 
Megmutatja, mely megszakítások vannak pillanatnyilag használatban, és összesen hány van belőlük.

/proc/ioports 
Megmutatja, mely I/O portok vannak pillanatnyilag használatban.

/proc/kcore 
A rendszer fizikai memóriájának képe. Ez pontosan akkora, mint a fizikai memória, de igaziból nem használ akkora területet; a kernel röptében generálja a tartalmát, ha szükség van rá. (Emlékezzünk: ha nem másoljuk máshova, a /proc  alatti fájlok nem foglalnak semennyi lemezterületet sem.)

/proc/kmsg 
A kernel kimenő üzenetei. Ezek a syslog  felé is át vannak irányítva.

/proc/ksyms 
A kernel szimbólumtáblázata.

/proc/loadavg 
A rendszer `load average' értéke; három jelentés nélküli szám, mely a rendszer elvégzendő munkáinak mennyiségét jellemzi.

/proc/meminfo 
Információk a memóriahasználatról. (A fizikai és a swap memóriáról is.)

/proc/modules 
A pillanatnyilag betöltött kernel modulok listája.

/proc/net 
A hálózati protokollok állapotának információi.

/proc/self 
Szimbolikus kötés azon processzkönyvtárra, amely processz épp a /proc -ot olvassa. Amikor több processz nézi a /proc -ot, különböző kötéseket kapnak. Ez főként kényelmi szempontokat elégít ki, hisz könnyebbé teszi a programoknak saját processzkönyvtáruk megtalálását.

/proc/stat 
Különféle statisztikák, mint pl. a page fault-ok száma a boot óta.

/proc/uptime 
A rendszer folyamatos működési ideje.

/proc/version 
A kernel verziószáma.
Megjegyzendő, hogy bár az előbbi fájlok egyszerűen olvasható szöveges fájlnak vannak szánva, néha a formátumuk olyan, hogy nehezen értelmezhetők. Sok olyan program van, amely gyakorlatilag csak ezeket olvassa, majd könnyebben emészthetővé teszi. Ilyen pl. a free , amely a /proc/meminfo -t olvassa és a bájtokat kilobájttá alakítja, valamint néhány plusz információt is ad.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)