.


[*]
[*]
[*]

[*]
index


Az idő beállítása és kijelzése

A Debian rendszeren, a rendszer időzónája a /etc/localtime  szimbolikus kötésen (symbolic link) keresztül kerül meghatározásra. Ez a link arra az időzóna-adatfájlra mutat, amely a helyi időzónát írja le. Az időzónák adatfájljai a /usr/lib/zoneinfo  könyvtárban találhatók. Más Linux terjesztések esetében e fájlok elhelyezkedése ettől eltérhet. Egy felhasználó megváltoztathatja a saját időzónáját, ha beállítja a TZ környezeti változót. Ha ez nincs beállítva, akkor a rendszer időzónája lesz a feltételezett időzóna. A TZ változó szerkezete a tzset (3) kézikönyv lapján ismerhető meg bővebben.

A date  parancs a jelenlegi dátumot és időt mutatja meg.11.2 Például:


\begin{tscreen}
\verb*\vert$\vert \textsl{date} \\
\verb*\vert Sun Jul 14 21:53:41 EET DST 1996\vert \\
\verb*\vert$\vert
\end{tscreen}

A jelzett időpont: 1996. július 14-e, vasárnap, kb. tíz perccel este tíz óra előtt, az "EET DST" időzónában (amely minden bizonnyal a Kelet-Európai Nyári Időszámítási Idő). A date  parancs képes a világidőt is mutatni:


\begin{tscreen}
\verb*\vert$\vert \textsl{date -u} \\
\verb*\vert Sun Jul 14 18:53:42 UTC 1996\vert \\
\verb*\vert$\vert
\end{tscreen}

A date  parancs felhasználható a kernel szoftver órájának beállítására is:


\begin{tscreen}
\verb*\vert ...

Ha további részletekre is kíváncsi vagy, akkor nézd meg a date  kézikönyv lapját -- bár a szintaxis egy kissé misztikus. Egyedül a root képes az idő beállítására. Amíg a felhasználó képes beállítani a saját időzónáját, az óra ugyanaz mindenki számára.

A date  parancs kizárólag a szoftver órát állítja és mutatja meg. A clock  parancs hangolja össze a hardver és a szoftver órákat. Ez a rendszer boot-olási ideje alatt történik, amikor a hardver órát beolvasva, a szoftver óra beállításra kerül. Amennyiben mindkettő beállítása szükséges, akkor először állítsuk be a szoftver órát a date  paranccsal, majd a hardver órát a clock -w  paranccsal. Az -u opció azt mondja meg a clock  parancsnak, hogy a hardver óra világidőben értendő. Az -u opciót mindenképpen helyesen kell használnunk, különben a számítógép össze fog zavarodni a pillanatnyi idővel kapcsolatban.

Az órákat mindenképpen a kellő óvatossággal változtassuk meg. A Unix rendszer nagyon sok alkotórésze számára fontos, hogy az órák megfelelően működjenek. Például a cron  démon periódikusan futtatja a parancsokat. Ha megváltoztatod az órát, a cron  összezavarodik, hogy vajon szükséges-e futtani a parancsokat vagy nem. Egy korai Unix rendszeren valaki húsz évvel előre állította az időt és a cron  ekkor hirtelen le akarta futtatni valamennyi periódikus parancsot húsz évre. A cron  jelenlegi verziója ezt már megfelelően kezeli, de azért még mindíg óvatosnak kell lennünk. A nagy ugrások és a visszaugrások sokkal veszélyesebbek, mint a kissebbek vagy az előreugrások.

[*]
Linux rendszeradminisztrátorok kézikönyve (első javított változat; SAG-HU 0.6b1)