Next: A legfontosabb vezérlő elemek, tagok Up: A HTML nyelv Previous: A HTML nyelv   Tartalomjegyzék


6.1.1        A HTML dokumentum szerkezete

A HTML dokumentum két dolgot tartalmaz sima ASCII karakterekkel leírva:

·         A dokumentum szövegét;

·         A dokumentum vezérlő elemeit, a tag-okat.

Ezek a tagok elválasztják a dokumentum különböző részeit egymástól, és ezek mondják meg a böngészőnek, hogy a dokumentumnak hogy kell kinéznie. A tagokat < > zárójelek közé helyezzük, melynek hatására a böngésző meg tudja különböztetni a vezérlő elemeket a dokumentum szövegétől. Azok a szövegek, amelyek nincsenek ilyen zárójelek közé rakva, mind megjelennek az oldalon.

A vezérlő elemek két csoportra oszthatók.

Egyik csoportjuk a kezdő- és zárótaggal rendelkező elemek. Ebben az esetben a kezdő- és a végtag közötti szövegrészre vonatkozik a vezérlő elem jelentése. Pl.:

<tagnév> szöveg, vagy egyéb vezérlő elem </tagnév>

A vezérlő elemek másik csoportja a zárótaggal nem rendelkező elemek. Az ilyen vezérlő elemek valamilyen funkciót töltenek be, mely igen sokféle lehet (pl. soremelés). A tagok nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre. Ugyanakkor a sima szövegben különbséget tesznek ezek között. A HTML egy struktúrált nyelv, ezért a vezérlő elemek egymásba ágyazva jelennek meg benne, és ez adja a dokumentum szerkezetét. Bizonyos szabályokat viszont be kell tartani a dokumentum elkészítésénél.

·         Az elemek soha nem szerepelhetnek átfedésben, vagyis ha egy elem egy másikon belül kezdődött el, akkor ugyanabban az elemben be is kell fejeződnie.

<A HREF=http://www.masco.hu><B>Ez egy példa sor</B></A>   # Helyes;

<A HREF=http://www.masco.hu><B>Ez egy példa sor</A></B>   # Helytelen!

·         Az egyes elemeknél figyelembe kell venni, hogy azok milyen más elemekbe illeszthető.


Next: A legfontosabb vezérlő elemek, tagok Up: A HTML nyelv Previous: A HTML nyelv   Tartalomjegyzék

 
Misóka Zoltán 2000. 10. 05.